[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp tại các địa khu và huyện thị sau đây thuộc Quảng Đông chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Huyện Bành Dương (ngày trước làm việc tại Thâm Quyến); Thâm Quyến (02); thành phố Trạm Giang và thành phố Mậu Danh; Nam Hải, Phật Sơn; thành phố Liêm Giang; huyện Lục Hà (03); thành phố Sán Đầu; đệ tử Đại Pháp ở ngoài Thâm Quyến; thành phố Phổ Ninh (02); thành phố Mậu Danh; thành phố Sán Đầu và thành phố Triều Châu; Châu Hải; địa khu Sán Đầu; Tiêu Lĩnh; khu Điện Bạch; thành phố La Định; thành phố Huệ Dương; thành phố Hà Nguyên; thành phố Trạm Giang; thành phố Mai Châu.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/广东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–425278.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share