[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp trong ngành giáo dục tại các địa khu và huyện thị sau đây ở Đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đại học Nông nghiệp Cát Lâm ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Đại học Giai Mộc Tư ở tỉnh Hắc Long Giang (2); Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang (2); các trường đại học ở Hắc Long Giang; các trường đại học ở Bắc Kinh; các trường đại học ở tỉnh Quảng Đông; một trường đại học ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; Đại học Trùng Khánh; các trường cao đẳng ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông; Hệ thống Giáo dục của huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên; Hệ thống Giáo dục Đường Sơn ở tỉnh Hà Bắc; Hệ thống Giáo dục Quận Cố Thành, thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc; Hệ thống Giáo dục ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc; các trường đại học ở tỉnh Hà Bắc; Hệ thống Giáo dục tỉnh Chiết Giang; Đại học Tương Đàm ở tỉnh Hồ Nam; Hệ thống Giáo dục Đường Sơn ở tỉnh Hà Bắc; Hệ thống Giáo dục Lâm Tuyền ở tỉnh An Huy.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/425165.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share