[MINH HUỆ 13-05-2021] Nhân dịp ngày 13 tháng 5, các đệ tử Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giam giữ phi pháp tại các nhà tù, trại tạm giam, trung tâm tẩy não ở khắp nơi tại Đại Lục, thông qua các đồng tu và người nhà, đã gửi thiệp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ.

Pháp Luân Đại Pháp có công hiệu trừ bệnh khoẻ người thần kỳ, dùng đặc tính vũ trụ Chân, Thiện, Nhẫn làm tiêu chuẩn để yêu cầu người tu luyện, khiến người tu luyện đề cao phẩm hạnh đạo đức, vốn là một đại hảo sự ích nước lợi dân, nhưng suốt 22 năm từ tháng 7 năm 1999 tới nay lại bị ĐCSTQ bức hại, hàng ngàn hàng vạn đệ tử Đại Pháp đã bị bắt giữ, tống giam, tuyên án một cách phi pháp, ĐCSTQ luôn mưu tính dùng các loại thủ đoạn để ép người tu luyện từ bỏ tu luyện Đại Pháp.

Các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp viết trong thiệp chúc mừng: “bất luận trong hoàn cảnh gian nan như thế nào, chúng con đều luôn kiên tín vào Sư phụ”; “bất luận tà đảng dùng các loại chiêu trò đều không thể lay động quyết tâm tín Sư tín Pháp của các đệ tử, chúng đệ tử sẽ vĩnh viễn ghi nhớ lời dạy của Sư tôn!”

Thiệp chúc đến từ các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp tại các địa khu dưới đây.

Nhà tù nữ tỉnh Thiểm Tây (2); tỉnh Cát Lâm; Tân Cương; Thiểm Tây; nhà tù Phạm Gia Đài ở tỉnh Hồ Bắc; Bắc Kinh; huyện Tân Tân thuộc Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh; Trường Xuân; An Sơn thuộc Liêu Ninh; Kinh Châu thuộc tỉnh Hồ Bắc; Nội Mông Cổ; nhà tù nữ Tân Hương ở Hà Nam; Trịnh Châu; Liên Vân Cảng thuộc Giang Tô; nhà tù tỉnh Cát Lâm; nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm; nhà tù Vị Nam thuộc tỉnh Thiểm Tây; địa khu Thiên Tân; Quảng Đông; một đệ tử bị giam giữ phi pháp ở Đại Lục; Trường Xuân thuộc Cát Lâm (3); Tứ Xuyên; Tư Dương thuộc Tứ Xuyên; nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông (3); Xương Bình thuộc Bắc Kinh (2); Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh; Quảng Đông; Thành Đô thuộc Tứ Xuyên; Hắc Long Giang (2); Toại Ninh thuộc Tứ Xuyên; Tân Hương thuộc tỉnh Hà Nam; tỉnh Giang Tây; huyện Bình Độ thuộc Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông; nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh; địa khu Hoắc Lâm Quách Lặc ở Nội Mông Cổ; Ba Lâm Tả Kỳ thuộc Xích Phong, Nội Mông Cổ; Thiên Tân; Thái An thuộc tỉnh Sơn Đông; Lan Châu thuộc tỉnh Cam Túc; Tấn Trung thuộc Sơn Tây; Tề Tề Cáp Nhĩ thuộc Hắc Long Giang; Thái An thuộc Sơn Đông; quận Hải Điến thuộc Bắc Kinh; Sơn Đông; quận Hoàng Pha thuộc Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/狱中大法弟子同庆5·13-贺师尊华诞-425373.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share