[MINH HUỆ 13-05-2021] Ngày 13 tháng 5 đã tới, trong dịp đặc biệt này, Minh Huệ Net nhận được thiệp chúc mừng của hàng chục dân tộc thiểu số từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây tại Trung Quốc Đại Lục, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ.

Toàn thể đệ tử người dân tộc Hồi, dân tộc Hán tại khu tự trị Hồi tộc thuộc Ninh Hạ biểu đạt: “Với tấm lòng tôn kính vô hạn, chúng con nghênh đón ngày 13 tháng 5, đây là một ngày lễ vĩ đại thần thánh. Để cứu đại khung, Sư tôn đã truyền ra thiên Pháp, trải qua ma nạn, cứu độ vô lượng chúng sinh khỏi bị huỷ diệt. Chúng đệ tử sẽ tuân theo lời của Sư tôn, chiểu theo tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn tu tốt bản thân, trước khi đại kiếp nạn xảy ra, tận dụng thời gian giảng chân tướng, cứu chúng sinh.”

Đệ tử Đại Pháp là người dân tộc Mông Cổ ở Nội Mông Cổ viết: “Các đệ tử ở Nội Mông Cổ trong tu luyện không ngừng phá trừ quan niệm hậu thiên, thuần tịnh bản thân, tận lực làm tốt việc cứu người. Chúng con ngày càng cảm nhận rõ ràng Sư tôn đang dùng tâm huyết của mình để kéo dài thời gian Chính Pháp, dùng sự từ bi vô lượng để cứu độ chúng sinh. Chúng con quyết tâm sẽ dũng mãnh tinh tấn, trợ Sư chính Pháp, đoái hiện thệ ước.”

Lời chúc đến từ đệ tử tại các khu vực dưới đây ở Đại Lục.

Huyện tự trị Tân Tân Mãn Tộc thuộc Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh; Doanh Khẩu thuộc Liêu Ninh; khu tự trị Tráng tộc thuộc Quảng Tây; dân tộc Triều Tiên thuộc tỉnh Cát Lâm (2); đệ tử thuộc dân tộc Mông Cổ; toàn thể đệ tử thuộc dân tộc Mông Cổ ở Nội Mông Cổ; khu tự trị Hồi tộc ở Ninh Hạ; khu tự trị dân tộc Triều Tiên Duyên Biên; huyện Duyên Cát thuộc khu tự trị Duyên Biên tỉnh Cát Lâm; huyện tự trị dân tộc Mãn Tụ Nham thuộc An Sơn, tỉnh Liêu Ninh; thành phố Khuê Truân thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương; toàn thể đệ tử là người dân tộc Hồi, dân tộc Hán ở khu tự trị Hồi tộc Ninh Hạ; Nội Mông Cổ; Doanh Khẩu thuộc Liêu Ninh; khu tự trị Tráng Tộc ở Quảng Tây; địa khu Hoài Hoá thuộc Hồ Nam (2); châu tự trị dân tộc Hồng Hà Cáp Ni và dân tộc Di ở tỉnh Vân Nam; huyện Duyên Cát thuộc Cát Lâm; một đệ tử là người dân tộc thiểu số ở Mẫu Đan Giang; đệ tử là người dân tộc thiểu số sống tại Bắc Kinh; huyện Vĩnh Tĩnh thuộc châu tự trị Lâm Hạ Hồi tộc tại Cam Túc; đệ tử ở châu tự trị Cam Nam Tàng tộc ở tỉnh Cam Túc; đệ tử là người dân tộc Triều Tiên ở tỉnh Cát Lâm; Trầm Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/中国各民族大法弟子欢庆“5·13”-425380.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share