Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2021] Tháng 3 năm 2021, năm cư dân lớn tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị cảnh sát và nhân viên ủy ban khu phố sách nhiễu vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, trong đó có bốn phụ nữ từ 60-70 tuổi và một cụ ông trên 80 tuổi.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cụ ông 81 tuổi bị đe dọa

Ông Uông Văn Thanh, 81 tuổi, là nhân viên đã về hưu của Ngân hàng Nông nghiệp và hiện đang sinh sống ở quận Hoàng Pha. Vào đầu tháng 3, hai cảnh sát của Đồn Công an khu phố Diêu Tập đã đột nhiên xông vào nhà ông, chụp hình và sách nhiễu ông. Khi ông Vương hỏi họ lý do tới nhà ông, họ đáp: “Không có việc gì”, và rời đi.

Sau đó, cách vài ngày nhân viên của ủy ban khu phố và cảnh sát của Đồn Công an Diêu Tập đã trở lại sách nhiễu ông Vương. Họ đe dọa và yêu cầu ông phải từ bỏ đức tin. Có lần, họ lấy ra một bản cam kết hứa sẽ từ bỏ Pháp Luân Công chuẩn bị từ trước và bảo ông ký tên vào đó.

Họ nói ý rằng sẽ gạt tên ông ra khỏi danh sách các học viên Pháp Luân Công bị chính quyền nhắm đến và cá nhân ông vẫn có thể tập luyện Pháp Luân Công một cách kín đáo sau khi ký vào bản tuyên bố. Ông Vương vẫn từ chối.

Vợ của ông Vương đã qua đời từ nhiều năm trước và ông sống cùng với cô con gái tàn tật của mình. Ông cố gắng chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt. Tuy nhiên, vì kiên định đức tin của mình, ông đã liên tục bị bắt, giam giữ và lục soát nhà cửa.

Bốn vụ sách nhiễu khác

Bà Lý Ngọc Trân, 72 tuổi, bị cảnh sát sách nhiễu và chụp hình liên tục kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2021.

Bà Vương Phượng Anh, 67 tuổi, một giáo viên về hưu, bị nhân viên ủy ban khu phố và cảnh sát sách nhiễu bốn lần trong tháng 3. Họ chụp hình bà và cố gắng ép bà ký tên vào tuyên bố từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Lý Cúc Hoa, 65 tuổi, bị sách nhiễu ba lần trong tháng 3. Nhân viên ủy ban khu phố và cảnh sát đã chụp hình và uy hiếp bà, dọa rằng sẽ giam giữ và đình chỉ lương hưu 2.000 nhân dân tệ/tháng của bà nếu bà không làm theo lời họ.

Bà Hạ Bát Vân, 65 tuổi, bị nhân viên của ủy ban khu phố và cảnh sát sách nhiễu bốn lần trong tháng 3.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/1/422819.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/15/191884.html

Đăng ngày 07-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share