Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 26-04-2021] Ông Cao Khải Cương, một giáo sư đã nghỉ hưu từ một trường đại học Canada, đã biết đến sự kiện thỉnh nguyện ôn hoà ngày 25 tháng 4 năm 1999 của 10.000 học viên Pháp Luân Công từ người vợ của ông, vốn là một học viên. Vào ngày hôm đó, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công ở khắp Trung Quốc đã đến Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh để kiến nghị thả 45 đồng tu đã bị bắt tại Thiên Tân hai ngày trước đó.

Ông Cao cho biết ông rất ấn tượng trước vẻ trầm tĩnh và ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trong buổi thỉnh nguyện tự phát bên ngoài Trung Nam Hải. Một số học viên đọc sách, một số ngồi đả toạ và một số khác thì thầm nói chuyện. Ông nói: “Nội tâm ôn hoà và vẻ thiện lương toát lên từ các học viên trong cuộc thỉnh nguyện này quả thật rất xúc động.”

68f2f3d3aac1d533096e3fe5be1baf64.jpg

Ông Cao Khải Cương cảm thấy tinh thần của “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4” đáng được thế giới biết đến

Ông Cao tin rằng toàn thế giới nên biết đến cuộc kháng nghị ôn hòa, lý trí của các học viên Pháp Luân Công, sự kiện này thể hiện lòng nhân ái của họ, và nếu mọi người đều giống như các học viên Pháp Luân Công thì rất nhiều việc đã có thể được giải quyết trong hoà bình.

Sau khi thủ tướng Chu Dung Cơ đích thân tiếp các học viên, ông hứa rằng sẽ đảm bảo một môi trường an định cho các học viên Pháp Luân Công thực hành đức tin của họ. Mọi thứ đã có thể được kết thúc đơn giản như thế. Nhưng ba tháng sau, Giang Trạch Dân, tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch chống lại Pháp Luân Công trên toàn quốc và cuộc bức hại vẫn tiếp diễn đến hiện nay. Ông Cao cho rằng chính bản thân sự kiện thỉnh nguyện đã cho thế giới biết đến bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những điều Đảng này có thể làm để đảm bảo lợi ích riêng của nó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/26/423830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/27/192064.html

Đăng ngày 29-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share