Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2021] Từ tháng 4 năm 2020, ba người dân thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô đã bị giữ lại lương hưu sau khi bị trở thành mục tiêu đàn áp vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999. Ngay từ đầu trong cuộc bức hại, chính quyền đã ban hành ba chính sách bức hại: “bôi nhọ danh tiếng, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể”.

Là một phần của cuộc đàn áp tài chính, chính quyền đã ban hành một chính sách mới trong những năm gần đây quy định rằng các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù vì đức tin của họ sẽ không được hưởng trợ cấp lương hưu trong thời gian thụ án. Mặc dù không có luật lao động nào quy định như vậy, nhưng các Phòng An sinh Xã hội trên khắp Trung Quốc đã bắt đầu giữ lại lương hưu của các học viên cao tuổi và thậm chí còn yêu cầu họ trả lại số tiền mà họ đã nhận khi bị giam giữ bất hợp pháp.

Đó là trường hợp của bà Vương Dĩ Khánh, 76 tuổi, bà Vương Chí Phương, 74 tuổi và ông Hoàng Phàm, 84 tuổi.

Cả bà Vương Dĩ Khánh và Vương Chí Phương đều bị bắt vào ngày 26 tháng 8 năm 2014 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trong một công viên. Nhà của họ bị lục soát và họ bị giam tại trại giam Côn Sơn.

Bà Vương Dĩ Khánh sau đó bị kết án ba năm một tháng và bà Vương Chí Phương bị kết án ba năm ba tháng. Án tù của họ lần lượt kết thúc vào tháng 5 và tháng 8 năm 2017.

Vào ngày 11 tháng 7 năm 2016, ông Hoàng, một người tín nhiệm Pháp Luân Công vì đã chữa khỏi bệnh ung thư giai đoạn cuối của mình, đã bị bắt giữ vì gửi thư cho công chúng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Cảnh sát đã tịch thu máy tính và hộp mực máy in của ông.

Ông Hoàng bị kết án ba năm, với ba năm sáu tháng quản chế (có nghĩa là ông không phải ngồi tù). Bản án của ông đã hoàn tất vào tháng 1 năm 2020.

Kể từ tháng 4 năm 2020, Phòng An sinh Xã hội thành phố Côn Sơn đã bắt đầu giữ lại tiền lương hưu của ba học viên.

Nhà chức trách yêu cầu bà Vương Dĩ Khánh phải trả lại 118.484,8 nhân dân tệ mà bà đã nhận trong thời gian bị giam giữ. Họ đã khấu trừ 25.169,6 nhân dân tệ từ khoản thanh toán lương hưu hiện tại của bà trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2020. Đối với 93.313,2 nhân dân tệ còn lại, họ sẽ trừ vào lương hàng tháng là 1.555 nhân dân tệ từ năm 2021 đến năm 2025. Khoản thanh toán cuối cùng vào tháng 12 năm 2025 là 1.568,2 nhân dân tệ.

Bà Vương Chí Phương đã được lệnh phải trả lại 112.751,6 nhân dân tệ, và 22.360 nhân dân tệ trong số đó được trích từ khoản tiền lương hưu hiện tại của bà từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2020. Đối với 90.391,6 nhân dân tệ còn lại, nhà chức trách sẽ trừ 1.500 nhân dân tệ lương hưu hàng tháng từ năm 2021 đến 2025. Khoản thanh toán cuối cùng vào tháng 12 năm 2025 là 1.891,6 nhân dân tệ.

Nhà chức trách yêu cầu ông Hoàng phải trả lại tổng cộng 272.412 nhân dân tệ. Ông Hoàng hiện bị khấu trừ 3.000 nhân dân tệ từ khoản tiền lương hưu hàng tháng kể từ tháng 1 năm 2021. Các nhà chức trách tuyên bố rằng nếu ông không thể trả đủ số tiền vào thời điểm ông qua đời, họ sẽ chuyển khoản nợ cho các con của ông.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/28/421445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/10/191337.html

Đăng ngày 11-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share