Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2021] Bốn cư dân thành phố Đăng Tháp, tỉnh Liêu Ninh hiện đang đối mặt với truy tố và một người đang đợi phán quyết vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bốn học viên sắp bị truy tố

Ngày 13 tháng 7 năm 2020, ba học viên họ Đái, Vương và Đại đã bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công vào ngày hôm trước. Cảnh sát lục soát nhà họ và họ đã được bảo lãnh tại ngoại.

Công an thành phố Đăng Tháp đã chuyển hồ sơ của ba học viên sang Viện Kiểm sát thành phố Đăng Tháp vào ngày 29 tháng 9 năm 2020. Công Tố Viên Hồ Diễm Phân đã tuy tố họ vào ngày 28 tháng 10, sau đó chuyển hồ sơ của họ tới Tòa án thành phố Đăng Tháp.

Học viên thứ tư là bà Lưu Tái Hoa, 60 tuổi, bị bắt vào ngày 12 tháng 1 năm 2021 sau khi bị cảnh sát theo dõi. Các sách Pháp Luân Công và tài sản cá nhân khác của bà bị tịch thu. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam huyện Liêu Dương. Viện Kiểm sát thành phố Đăng Tháp đã phê chuẩn bắt giữ bà vào ngày 29 tháng 1.

Một học viên đang đợi bản án

Ông Vương Hồng Húc bị bắt ở bên ngoài căn hộ của mình vào khoảng 4 giờ chiều ngày 14 tháng 9 năm 2020. Cảnh sát tịch thu một cuốn sách Pháp Luân Công, một cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công, và vật kỷ niệm Pháp Luân Công khác của ông.

Cảnh sát giữ ông ở trụ sở công an thành phố qua đêm và thẩm vấn ông trong ngày hôm sau. Sau khi kiểm tra sức khỏe, ông Vương bị đưa tới trại tạm giam thành phố Liêu Duong, nhưng trại này đã từ chối tiếp nhận vì ông bị huyết áp cao, sau đó ông đã được thả.

Công tố viên Hồ Diễm Phân đã tổ gặp ông Vương vào ngày 22 tháng 10 và truy tố ông vào ngày 3 tháng 11. Ông Vương bị xét xử vào ngày 16 tháng 11 và hiện đang đợi phán quyết.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/13/422028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/20/191482.html

Đăng ngày 25-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share