Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2021] Ông Hoắc Nham Hồng, một cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị biệt giam hơn 10 tháng qua vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hoắc, khoảng 50 tuổi, đã bị bắt vào ngày 28 tháng 4 năm 2020 sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà của ông và giam ông trong Trại tạm giam Hắc Chủy Tử ở huyện Chương Vũ.

Vào cuối tháng 11 năm 2020, khi anh trai và con ông Hoắc đi tới trại tạm giam thăm ông, lính canh đã từ chối yêu cầu thăm thân của họ và từ chối cung cấp mọi thông tin liên quan đến ông Hoắc. Lính canh đã nhận 1.000 nhân dân tệ tiền mặt mà người nhà gửi vào cho ông, còn từ chối nhận quần áo mà họ mang đến cho ông.

Ba học viên còn lại đang bị giam trong trại tạm giam Hắc Chủy Tử tại thời điểm viết bài. Ông Bạch Ngọc Phúc bị bắt vào ngày 2 tháng 12 năm 2019. Ông Lưu Hưng Quảng và ông Trương Phượng Thành bị bắt vào ngày 15 tháng 8 năm 2020.

Vào ngày hôm đó, ông Bạch và vợ là bà Trương Lập Tân cũng bị bắt và họ đã bị đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 3 năm 2021, và hiện đang đợi phán quyết. Tình huống hiện tại của các học viên còn lại vẫn chưa được làm rõ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/12/421994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/16/191428.html

Đăng ngày 22-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share