Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2021] Vào ngày 11 tháng 3 năm 2021, bảy cư dân thành phố Vũ Hán, trong đó có bốn người ngoài 70 và ngoài 80 tuổi, đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Chu Ngọc Anh (83 tuổi), bà Lương (76 tuổi), bà Lưu (71 t uổi), ông Từ (70 tuổi), bà Đường Lệ Hoa (66 tuổi), bà Dư Thế Phương (57 tuổi) và cô Đồng Lợi (khoảng 43 tuổi), đang cùng nhau học các bài giảng Pháp Luân Công tại nhà bà Chu, thì một cảnh sát đột nhiên đột nhập vào sau khi cắt chấn song cửa sổ nhà bà Chu.

Viên cảnh sát này đã mở cửa chính để các cảnh sát khác vào. Cảnh sát bắt giữ toàn bộ học viên có mặt lúc đó và đưa họ tới Đồn Công an Đông Đình. Các học viên bị thẩm vấn và chụp hình, lấy mẫu máu, dấu vân tay và vân chân.

Trong khi các học viên bị giữ trong đồn công an, cảnh sát đã lục soát nhà bà Chu và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy nghe nhạc và các tài liệu liên quan Pháp Luân Công.

Bà Lương và ông Hứa đã được thả vào tối ngày 12 tháng 3. Bà Dư và ông Đường được bảo lãnh tại ngoại vì lý do sức khỏe. Ba học viên còn lại vẫn bị giam giữ. Không rõ hiện tại họ đang bị giam giữ ở đâu.

Hiện cảnh sát vẫn ở bên ngoài căn hộ của bà Chu hòng cố gắng bắt giữ những học viên nào ghé qua nhà bà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/15/422109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/18/191461.html

Đăng ngày 25-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share