Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2021] Vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, bà Triệu Kiệt (60 tuổi), một cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 5,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 5 tháng 12 năm 2019, bà Triệu Kiệt và bà Lưu Quế Chi đã bị bắt trong khi đang đi bộ trên đường phố. Cả hai học viên đều bị giam trong trại tạm giam Số 1 Thành phố Phủ Thuận.

Sau đó bà Lưu đã được bảo lãnh tại ngoại, còn bà Triệu vẫn bị giam cầm. Sau đó bà Triệu đã bị giam giữ hình sự vào ngày 6 thágn 1 năm 2020. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà tới Viện Kiểm sát quận Thuận Thành vào 15 tháng 6, và Tòa án quận Thuận Thành đã xét xử bà vào ngày 28 tháng 6.

Thẩm phán đã kết án bà Triệu 5,5 năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ vào ngày 10 tháng 12.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/27/421414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/3/191224.html

Đăng ngày 17-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share