Bài viết của Thục Trung Nhân

[MINH HUỆ 07-03-2021] Vào ngày 25 tháng 2, Minh Huệ Net đăng một bài “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc”. Khi đó tôi đọc qua một lần. Đến hôm sau, khi bình tâm lại, bản thân cảm thấy có một số chỗ trong bài rõ ràng là không phù hợp với Pháp của Sư phụ giảng. Sau đó tôi cũng không nghĩ nhiều về việc này, chỉ cảm thấy mình không chấp trước điều gì, dĩ Pháp vi Sư, và làm ba việc như bình thường là được.

Khoảng ngày 26 và 27 tháng 2, tôi xem thấy phần cuối bài viết trên Minh Huệ Net có thêm dòng này [Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.] Khi đó tôi cũng không chú trọng đến câu ấy. Về sau, trong bài đăng mỗi ngày đều có phần “Ghi chú của Ban biên tập”.

Vì sao đồng tu Minh Huệ Net phải thêm phần “Ghi chú của Ban biên tập” vào nhỉ? Suy nghĩ kỹ thì điều này có đạo lý. Bởi vì, đồng tu Đại Lục rất coi trọng Minh Huệ Net, một số đồng tu có chấp trước hoặc cực đoan sẽ chấp trước vào những gì được nói trong bài viết, thậm chí có nhiều người lấy bài chia sẻ của người tu luyện làm thành truyền đơn chân tướng để phát.

Ví dụ: bài dự ngôn năm ngoái dự đoán rằng đợt dịch bệnh thứ hai sẽ bùng phát vào cuối năm ngoái và đầu năm nay, hơn 800 triệu người sẽ chết vào thời điểm đó. Lúc ấy, bài viết này có thể nói rõ ràng về thời gian bùng phát dịch và số người tử vong. Một số đồng tu cá biệt ở địa phương tôi còn suy đoán liệu có thể là Sư phụ gợi ý không? Còn có đồng tu làm tài liệu chân tướng ở một thị trấn nọ đã lấy bài viết này làm thành truyền đơn để các đồng tu trong thị trấn đi phát.

Đồng tu biên tập Minh Huệ Net đã thêm phần ghi chú vào cuối bài: [Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.] Đối với câu này, cá nhân tôi nghĩ rằng, đồng tu biên tập Minh Huệ Net nhắc nhở độc giả, bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai, bản thân độc giả đối đãi như thế nào đó, ấy là do độc giả tự chịu trách nhiệm. Quan điểm của tác giả không nhất định đạt biểu cho quan điểm của Minh Huệ Net, càng không đại biểu thay Sư phụ, bài viết được đăng chỉ là chia sẻ của người tu luyện mà thôi.

Trên đây chỉ là nhận thức cá nhân, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong từ bi chỉ chính.


[Ghi chú của biên tập viên: thêm phần Ghi chú của Ban biên tập trước khi đăng bài chia sẻ, phần lớn cuối bài đều có ghi chú rõ đây chỉ là nhận thức cá nhân của tác giả, nhận thức mang tính giai đoạn, nhưng vẫn có rất nhiều người khó tránh khỏi cách nhìn vấn đề khá cực đoan, hoặc chỉ đọc những gì bản thân muốn đọc, hoặc diễn giải những điều đọc được thành nhận thức cá nhân, v.v., Từ đó có một số vấn đề (ví như vấn đề an toàn, vấn đề điện thoại, hướng nội tìm) trường kỳ trở nên thấy như không thấy, nghe như không nghe, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đề cao và tu tâm, thậm chí mang lại những tổn thất nặng nề cho tu luyện của bản thân và những người xung quanh.

Cuối bài chia sẻ thường có câu “mong từ bi chỉ chính”, cũng thường không thể khởi được tác dụng nhắc nhở tu thiện – bởi khi bài viết không phù hợp với cảm xúc và quan niệm của bản thân, một số học viên thường phê phán, đả kích, thay vì thảo luận các vấn đề một cách lý tính với thái độ tôn trọng lẫn nhau.

Với phần Ghi chú của Ban biên tập mới được thêm vào này, mong có thể khởi được tác dụng nhắc nhở rõ ràng hơn.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/7/由明慧编注想到的-421683.html

Đăng ngày 09-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share