Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-02-2021] Sau khi ông Tạ Tiểu Bình buộc phải rời xa nhà để tránh bị sách nhiễu vì kiên định đức tin của ông vào Pháp Luân Công, chính quyền đã chuyển hướng sang vợ ông.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các nhà chức trách ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã bắt đầu sách nhiễu ông Tạ vào tháng 8 năm 2020, và lệnh cho ông viết “tam thư” tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đe dọa sẽ kết án ông nếu ông không hợp tác. Để tránh bị bức hại, ông Tạ đã quyết định sống xa nhà vào tháng 9.

Bởi không thể tìm ra ông Tạ, các nhà chức trách đã bắt vợ ông đến hành lang của văn phòng ủy ban cư dân, họ giữ bà ở đó suốt tám ngày và cưỡng chế bà xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Họ nói rằng họ sẽ để bà đi ngay khi bà tiết lộ nơi ở của ông Tạ. Các nhà chức trách đã đi cùng với bà tới nhà cha mẹ bà và những người họ hàng khác để tìm kiếm ông Tạ.

Có lần, các nhân viên chính quyền đã trèo qua hàng rào nhà ông Tạ và đột nhập vào sân nhà. Họ bắt ba con chó của gia đình và đe dọa sẽ phá dỡ ba chiếc chòi nhỏ của họ.

Tại thời điểm viết bài ông Tạ vẫn chưa trở về nhà vì cuộc bức hại.


Bản tiéng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/17/421003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/25/191114.html

Đăng ngày 05-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share