Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2021] Cuối tháng 12 năm 2020, một người đàn ông ở huyện Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 4 năm 2020, ông Tống Tông Hiếu (còn gọi là Tống Hữu Phúc), 70 tuổi, bị bắt cùng với một học viên khác là ông Giả Xuân Trăn, 75 tuổi. Cả hai học viên đều bị đưa tới trại tạm giam địa phương và bị Tòa án Huyện Lâm Hạ kết án vào cuối tháng 12. Ông Tống bị kết án 3,5 năm tù cùng 4.000 Nhân dân tệ tiền phạt và ông Giả bị kết án 4 năm cùng 3.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Hiện cả hai học viên đang kháng cáo lên Tòa án Trung cấp của Châu tự trị Hồi Lâm Hạ.

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, ông Tống từng bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2012 vì dán những áp phích để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công. Ông đã bị kết án bí mật 4,5 năm tù và thụ án trong Nhà tù Thiên Thủy.

Ngày 18 tháng 7 năm 2017, ông bị bắt giữ một lần nữa và bị sách nhiễu tại nhà riêng vào ngày 3 tháng 2 năm 2020. Cảnh sát xé câu đối năm mới mà ông đã dán trước cửa nhà với lý do chúng chứa thông điệp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/18/421051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/25/191124.html

Đăng ngày 05-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share