Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 03-03-2021] Một số dự ngôn liên quan đến những chuyện xảy ra trên thế gian, bất kể là dự ngôn được lưu lại từ thời cổ đại, và thời nay có những chuyện được dự đoán bởi một số người nào đó có công năng nhất định, hoặc một số người dự đoán căn cứ vào thiên tượng, tinh tượng, chu dịch, v.v.. Vì sao không chính xác hoặc không quá chính xác?

Cá nhân tôi nghĩ: Thứ nhất, nếu mọi người có thể biết trước và chú ý trên diện rộng, thường thường sẽ không chính xác hoặc không quá chính xác, bởi vì không cho phép tùy ý tiết lộ thiên cơ cho thế nhân trên diện rộng. Những dự ngôn khá chính xác ban đầu thì thường ít người chú ý, sau đó mọi người mới nhận ra.

Thứ hai là, có rất nhiều dự ngôn đều do sinh mệnh cựu thế lực an bài và lưu lại, không phải là toàn bộ quá trình thực sự của Chính Pháp, có thể một số phần chuẩn xác và một số phần không chuẩn xác. Ví như dự đoán trong cuốn sách dự ngôn “Các thế kỷ” rằng tà đảng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999 là rất chính xác, nhưng một số dự đoán sau đó có thể không chính xác nữa.

Nhiều học viên có thể cảm thấy dường như thời gian kết thúc của tà ác đã bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, cá nhân tôi hiểu rằng từ lâu Sư phụ đã từng giảng vấn đề này rồi, ấy là đợi đệ tử Đại Pháp tu luyện viên mãn và muốn nhiều người được cứu hơn nữa. Vậy mà nhân tâm thường ích kỷ và không thể nhẫn nại.

Sư phụ giảng:

“Lịch sử sẽ kết thúc vào ngày nào, vô luận thế nào cũng sẽ không hoãn lại, chỉ có thể là xuất hiện biến hoá trong các việc cụ thể hoặc trong quá trình, những việc không làm được tốt sẽ ảnh hưởng tới sự việc sau, thời gian tổng thì sẽ không trì hoãn đâu, đó không phải là Sư phụ từ bi hay không từ bi. Kỳ thực tới cuối cùng thì hết thảy những gì được cứu độ, được trùng tổ nếu không phải là [điều] tôi cần hoặc không đạt tiêu chuẩn, thì có làm xong cũng như không, cũng phải bị huỷ. Không thể kéo dài qua thời gian đó, đối với những sinh mệnh không thể được cứu độ, đó cũng là chỉ có thể như thế mà thôi.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

“Vũ trụ rộng lớn nhường này, tôi đang giảng Pháp to lớn nhường này, tất nhiên trong đó có những thứ của Đạo gia, có những thứ của Thần. Kỳ thực chư vị chưa nhìn ra, rằng trong đó còn có những thứ của tôn giáo phương Tây.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Chuyển Pháp Luân” đã triển hiện cho tôi thấy trong cảnh giới hiện tại của mình, rằng khoảng thời gian lớn cuối cùng đã hết, vì sao không có kỳ tích xuất hiện vào tháng 1 năm 2021, cũng không kết thúc, vì thời gian mà tôi được thấy không phải là tháng 1 năm 2021.

Quyển sách “Chuyển Pháp Luân” huyền diệu vô tỉ, Pháp đã triển hiện cho tôi một số an bài thực sự của Chính Pháp và một số chuyện xảy ra (có những chuyện đúng là đã xảy ra), dĩ nhiên vì nguyên nhân tầng thứ, có sự giới hạn trong những điều mà tôi nhìn thấy.

Vì vậy, nếu có nhiều thời gian, đề nghị các đồng tu mà quan tâm đến vấn đề này hãy học Pháp nhiều hơn, những chuyện nên biết tự nhiên sẽ được biết, và nhất định đừng chấp trước, cũng đừng tìm kiếm dự ngôn này hay dự ngôn kia trên các trang truyền thông, bởi đó chỉ là chính niệm khải ngộ cho người thường, là để họ xem.

Người tu luyện chỉ có thể chiểu theo Đại Pháp mà làm, không cần xem cái gọi là dự ngôn. An bài của Chính Pháp, ngay cả Thần ở tầng thứ rất cao cũng không biết được, thử hỏi ai có thể dự đoán chứ? Là học viên, kỳ thực học Pháp, tu tâm, thực sự cứu người mới là căn bản.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Bài viết này thuộc bản quyền của Minh Huệ Net. Khi chuyển tải phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn từ Minh Huệ Net, bao gồm tiêu đề gốc và liên kết đến văn bản gốc của Minh Huệ Net.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/3/关于一些预言不准的问题-421518.html

Đăng ngày 05-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share