Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 02-03-2021] Tại Trung Quốc Đại Lục, mỗi khi đến thời điểm được coi là ‘thời gian nhạy cảm’ của tà đảng, đôi khi tôi sẽ bất tri bất giác mà liên tưởng đến nó; đặc biệt là khi đọc tin tức về Đại Lục trên Minh Huệ Net, xác thực là có một số thời gian nhất định, cuộc đàn áp và sách nhiễu của tà ác đã gia tăng mạnh hơn. Do đó, trong tâm một số người đã cho rằng điều đó là đúng, từ đó sản sinh một số quan niệm.

Có một ngày tôi ngộ ra rằng, trên thực tế không phải là bản thân chúng ta tự khiến mình hoảng sợ, mà đều là giả tượng ở thế gian, là do quan niệm và nhân tâm của chúng ta đã làm trầm trọng thêm những biểu hiện giả tượng đó.

Chúng ta là người tu luyện, đều biết rằng từ lý của tầng cao mà xét, tất cả những việc xấu đều do những sinh mệnh tà ác ở các tầng thứ khác nhau thao túng và chỉ đạo con người thế gian làm, nếu như không có sinh mệnh tà ác thao túng, thế nhân có xấu ác thế nào đi nữa thì cũng không liên quan gì đến các đệ tử Đại Pháp. Vì vậy, những việc xấu như vậy xảy ra, một là do bản thân chúng ta vẫn còn tồn tại vấn đề, hai là trong tâm chúng ta đã không tự biết mà thừa nhận và cho phép sự tồn tại của cái ác.

Nếu trong tình huống này chúng ta tự quy chính bản thân, từ trong tâm hoàn toàn không thừa nhận, thậm chí còn phủ nhận cuộc bức hại phát sinh một cách kiên quyết, triệt để, thì chính là từ trong tâm chúng ta không cho phép tà ác tồn tại. Cần phải hiểu rõ rằng hiện tại là thời kỳ Chính Pháp, chúng ta là tu luyện Chính Pháp chứ không phải là một người tu luyện thông thường, không được thừa nhận hết thảy những ai bài của cựu vũ trụ mà không phù hợp với Chính Pháp của Sư phụ. Vậy thì Pháp của vũ trụ sẽ chế ước hết thảy, Sư phụ cũng sẽ làm chủ cho chúng ta. Lúc đó sẽ không có một sinh mệnh cụ thể nào dám làm, dám theo tà ác mà tiến hành bức hại, từ đó bức hại cũng sẽ không thể phát sinh.

Nếu như có thể tu tốt bản thân, chúng ta có thể phân biệt rõ được sự khác biệt giữa tu luyện Chính Pháp và tu luyện cá nhân, phủ nhận cái gọi là thời gian nhạy cảm, làm tốt ba việc. Lúc này, cái gọi là thời gian nhạy cảm sẽ không tồn tại.

Trên đây là chút thể ngộ cá nhân, viết ra để các đồng tu cùng tham khảo.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Bài viết này thuộc bản quyền của Minh Huệ Net. Khi chuyển tải phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn từ Minh Huệ Net, bao gồm tiêu đề gốc và liên kết đến văn bản gốc của Minh Huệ Net.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/2/否定所谓敏感时间-421516.html

Đăng ngày 04-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share