Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2021] Chính quyền ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc đã dùng nhiều lý do khác nhau để chụp hình các học viên Pháp Luân Công địa phương mà không được sự đồng ý của họ. Các học viên nghi ngờ rằng các bức hình có thể được dùng cho các hạn mức nhất định trong chiến dịch sách nhiễu “Xoá sổ” hoặc xây dựng dữ liệu cho việc bức hại trong tương lai.

Chiến dịch “Xoá sổ” bắt đầu từ khoảng tháng 3 năm 2020 là một nỗ lực phối hợp nhằm ép buộc tất cả học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của họ. Nhiều học viên bị lệnh ký vào các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công hoặc bị chụp hình cho các mục đích xác minh danh tính trong cuộc sách nhiễu.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Người của Bộ Y tế Quận Sùng Lễ, bệnh viện quận và đội an ninh đã đến gặp ba học viên về hưu vào tháng 12 năm 2020. Họ mang quà đến cho các học viên và nói rằng họ đang tiến hành kiểm tra phúc lợi. Trong khi đang yêu cầu các học viên ký vào các mẫu đơn xác nhận đã nhận quà thì họ chụp hình học viên.

Họ cho biết rằng đang đi thăm từng nhân viên nghỉ hưu trong các tổ chức, nhưng sau đó các học viên xác nhận rằng chính quyền chỉ thăm các học viên Pháp Luân Công, và một trong những nhân viên viếng thăm tiết lộ rằng họ chỉ làm theo thủ tục để vừa lòng cấp trên.

Một số học viên làm việc trong Bộ Giáo dục Quận Sùng Lễ cũng bị sách nhiễu và bị áp lực phải ký các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi họ từ chối tuân theo, chính quyền đã chụp ảnh họ trong một cuộc gặp mặt.

Trong một vụ việc khác, một học viên làm việc tại Trường Trung học Số 1 Quận Sùng Lễ đã bị một người đang giả vờ tự chụp hình chính mình chụp lén.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/3/419472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/21/191045.html

Đăng ngày 28-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share