[MINH HUỆ 23-9-2006] Vào ngày 20 tháng 9, Manfred Nowak, Kiểm soát Viên đặc biệt về Tra tấn của Liên hiệp quốc nói chuyện với Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc tại Geneva và diễn tả những gì ông ta thấy là chính sách tra tấn rộng khắp tại Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc. Trong suốt buổi thảo luận sau bài nói chuyện của ông Manfred, thì David Kilgour, cùng tác giả của Bản báo cáo về Lời Tố cáo Mổ cắp Nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc”, nói chuyện với buổi hội thảo và chỉ rõ rằng chính sách khủng bố Pháp Luân Công tàn nhẫn của chế độ Cộng sản Trung Quốc là đang leo thang.


Kilgour nói chuyện với Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc

Kilgour nói rằng “Không cần biết là chế độ Cộng sản Trung Quốc có mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công và sau đó thiêu táng thi hài của họ để phi tang hay không, thì luật sư nhân quyền David Matas và tôi cùng phát hành một bản báo cáo vào tháng Bảy. Trong bản báo cáo của chúng tôi, chúng tôi đã đi đến một kết luận đáng thương là lời tố cáo đó là đúng với sự thật. Chúng tôi đã cẩn thận kiểm chứng 18 chứng cớ khác nhau và xem thử có đúng hay không”.

Kilgour nói rằng các đệ tử Pháp Luân Công bị giam cầm tại các trại tù Trung Quốc là bị thử máu và khám nghiệm thân thể. Vì họ cũng đang bị tra tấn khủng khiếp và mạ lỵ, ông ta chỉ rõ rằng những khám nghiệm thân thể đó không phải là vì chính quyền lo lắng cho sức khoẻ của các đệ tử Pháp Luân Công.

Kilgour cũng nhấn mạnh một thực tế rằng thời gian chờ đợi để tìm kiếm các bộ phận nội tạng đúng thì rất là ngắn tại Trung Quốc: chỉ cần vài ngày hay vài tuần so sánh với hàng tháng hay thậm chí hàng mấy năm cho những quốc gia khác. “Điều này chứng tỏ rằng họ đang có một nguồn cung cấp to lớn tại Trung Quốc”, ông Kilgour nói.
Bản báo cáo của nhóm điều tra độc lập Canada đã làm cho cộng đồng thế giới thức tỉnh, và rất nhiều tổ chức nhân quyền và các nhân vật tên tuổi trên thế giới đã bày tỏ sự ủng hộ của họ và tiến hành điều tra rộng lớn hơn vào thảm trạng này.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/23/138506.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/9/24/78314.html

Đăng ngày 27-9-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share