Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2021] Hai phụ nữ ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án tù vào cuối tháng 12 năm 2020 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Diệp Tú Phương, 76 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 16 tháng 12 năm 2019. Sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà đã bị tịch thu. Cảnh sát đã nhắm vào bà vì họ nghi ngờ bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 27 tháng 11 năm 2019.

Do sức khỏe yếu, bà Diệp đã sớm được tại ngoại. Bà bị truy tố vào tháng 10 năm 2020.

Một học viên khác, bà Lý Linh Liên, bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2020, và đã bị giam tại trại tạm giam Mai Giang. Bà đã xuất hiện tại Tòa án Huyện Mai vào ngày 29 tháng 10 và một lần nữa vào ngày 4 tháng 11 trước khi bị kết án.

Cả bà Diệp và bà Lý đều bị kết án ba năm rưỡi và bị phạt 35.000 Nhân dân tệ.

Bà Diệp đã kháng cáo bản án. Bà Lý cho biết bà cũng đang xem xét có nên nộp đơn kháng cáo hay không.

Các thẩm phán, Ngô Văn Long và Trương Xảo Linh và thư ký tòa án Lăng Duyệt, đã tham gia vào việc tuyên án một số học viên địa phương khác, bao gồm Lý Xuân Hưng, Chu Hiền Sinh, Trương Tiểu Vân, Lý Mĩ Bình, Quách Nhã Phân, Tăng Hoa Anh và Tăng Hải Bình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/12/418426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/23/190050.html

Đăng ngày 07-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share