Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 31-12-2020] Ngày 24 tháng 12 năm 2020, chúng tôi đến một khu thương mại để phân phát “Tuần báo Minh Huệ”, giảng chân tướng và thuyết phục mọi người làm tam thoái. Lúc đó, một người phụ nữ lớn tuổi từ xa bước tới gần tôi mỉm cười và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Tôi nói với bà ấy: “Bà thật hiểu biết ạ!”

Bà lão nói: “Mỗi ngày tôi đều niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo. Khi con trai tôi bị ngã gãy chân, hàng ngày tôi ôm chân con trai và thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo. Chân của con tôi không cần phải bó bột mà đã khỏi rồi.”

Nghe bà lão kể như vậy, tôi đã nói với bà ấy: “Bà thật có phúc ạ! Bà đã kể việc tốt đẹp như thế với những người thân quen chưa?”

Bà lão nói: “Kể rồi, kể rồi! Có một vài người bên Thiên Chúa giáo đều đã đến học Pháp Luân Công rồi.” Bà lão còn nói: “Cảm ân Lý Sư phụ! Chúc Lý Sư phụ năm mới vui vẻ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/31/417735.html

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/31/417735.html

Đăng ngày 05-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share