Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 26-01-2021]

Sư phụ giảng:

“[nhưng] các tăng nhân sau này có rất nhiều vị không hề ngộ đến tầng của Thích Ca Mâu Ni, [không ngộ được] tâm thái trong cảnh giới tư tưởng của Ông, hàm nghĩa chân chính trong Pháp mà Ông giảng, [cũng như] hàm nghĩa chân chính trong lời mà Ông nói.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

“Rất nhiều người không biết được hàm nghĩa chân chính của những lời mà người tại cao tầng giảng thuyết, cũng không biết được cảnh giới cũng như trạng thái tư tưởng của người tại cao tầng tại cảnh giới cao đang ở.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi có kết quả bầu cử Mỹ, đồng tu mẹ cảm thấy rất khó chịu trong lòng, cho rằng sao mà người tốt lại rơi vào kết quả như vậy, vì sao không có Thần tích xuất hiện?

Tôi chia sẻ với mẹ, hiện nay là thời kỳ Sư phụ đang chính Pháp, tất cả đều do Sư phụ an bài dựa vào nhu cầu của chính Pháp, chúng ta chỉ cần làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn, đừng động vọng niệm. Dẫu cho cách nghĩ của chúng ta là đúng, muốn chính nghĩa triển hiện tại nhân gian, nhưng thực tế thì đây cũng là suy nghĩ của con người thôi. Con người chính là nghĩ như vậy, con người sao có thể biết và lý giải được suy nghĩ của Thần? Con người không thể chỉ huy Thần. Nếu Thần tích triển hiện, chẳng phải sẽ phá mê sao? Và Chính Pháp cũng kết thúc. Bây giờ đã bắt đầu đào thải con người rồi, chúng ta nên mau mau nắm bắt thời gian ít ỏi còn lại để cứu người, nên trân quý thời gian mà Sư phụ đã dùng phó xuất vô lượng để kéo dài cho chúng ta mới phải!

Tôi và mẹ cùng xem lại video Sư phụ “Giảng Pháp cho học viên Úc Châu” vào tháng 8 năm 2007, và đồng tu mẹ không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Bên cạnh đó, tôi nghĩ, tư tưởng của con người cảm thấy rất khó giải thể Trung Cộng, vì vậy coi sự kiện kết thúc bức hại rất trọng yếu, nhưng trong mắt Thần thì việc giải thể Trung Cộng quá đỗi dễ dàng, có lẽ Thần nhìn thấy việc này cũng chẳng mấy quan trọng. Mà điều quan trọng hơn là đạt đến tất cả yêu cầu của Chính Pháp và cứu nhiều người hơn, do đó chúng ta đừng chấp trước vào thời gian kết thúc Chính Pháp.

Trên đây là sở ngộ cá nhân chia sẻ cùng đồng tu tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/26/排除妄念-419078.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/1/27/190117.html

Đăng ngày 29-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share