Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2020] Chiến dịch “Xoá sổ” trên toàn quốc là một nỗ lực phối hợp của chính quyền nhằm buộc từng học viên Pháp Luân Công có tên trong danh sách đen của chính quyền từ bỏ đức tin của họ. Đây là một số trường hợp gần đây ở bảy tỉnh.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các vụ bắt giữ

Bắt giữ và sách nhiễu theo nhóm ở Nội Mông Cổ

Cảnh sát và người của ủy ban dân cư tại khu Nguyên Bảo Sơn, thành phố Xích Phong đã bắt giữ sáu học viên Pháp Luân Công và sách nhiễu 10 học viên khác vào ngày 14 tháng 12 năm 2020.

Năm học viên là-Vương Diễm Bình, Vương Phượng Hoa, Tiết Hướng Sơn, Trữ Diễm Mai và Lưu Á Như-đã bị đưa đến các trung tâm tẩy não.

Bạch Bảo Hoa bị đưa đến Trại tạm giam địa phương.

10 học viên bị sách nhiễu: Bạch Thịnh Trân, Bạch Ngọc Như, Hạng Hoa, Hồ Tú Lệ, Tư Cầm, Khương Hải Yến, Mạnh Khánh Trân, Trần Chí Như, Trường Liên, Trương Tố Cần.

Hai học viên là Nhậm Tố Anh và Địch Thuý Hà bị cắt lương hưu trong cuộc bức hại.

Ngoài những trường hợp kể trên còn có nhiều học viên khác bị sách nhiễu trong cùng ngày. Chi tiết vẫn đang được điều tra.

Hơn 20 học viên bị bắt ở tỉnh Hà Nam

Từ tháng 11 năm 2020, ở thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam, ít nhất 20 học viên đã bị bắt và bị lấy mẫu máu trái với ý nguyện. Cảnh sát đã xông vào nhà của các học viên vào nửa đêm và tịch thu tài sản cá nhân của họ.

Ngoại trừ một số người lớn tuổi đã được thả vào buổi tối sau khi bị lấy máu, hầu hết những người khác bị giam từ 5 đến 15 ngày. Ít nhất một học viên bị đưa đến trại tạm giam An Dương.

Bắt giữ theo nhóm ở tỉnh Hắc Long Giang

Từ ngày 11 đến 13 tháng 12 năm 2020, cảnh sát ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang đã tiến hành một vụ bắt giữ trên diện rộng đối với hơn 80 học viên trên toàn thành phố. Cảnh sát chia thành các nhóm từ ba đến bốn người và tuyên bố đang truy tìm các đồ vật phi pháp khi xông vào nhà học viên.

Các học viên bị bắt đã bị đưa đến bệnh viện thành phố và xét nghiệm virus corona. Bởi vì tất cả họ đều xét nghiệm âm tính nên họ đã bị giam, 30 người bị giam trong Trại tạm giữ Thành phố Hạc Cương và số còn lại bị giam trong trại tạm giam Thành phố Hạc Cương.

Các vụ sách nhiễu

Tỉnh Cát Lâm

Tháng 12 năm 2020, các học viên ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm đã bị chính quyền địa phương sách nhiễu. Một số cảnh sát lừa học viên mở cửa bằng cách nói đang kiểm tra hộ khẩu hoặc kiểm tra sức khoẻ của họ.

Một số cảnh sát doạ cắt lương hưu của học viên hoặc đưa họ đến các trung tâm tẩy não nhằm ép họ từ bỏ Pháp Luân Công. Thân nhân của một số học viên cũng bị sách nhiễu khi chính quyền không thể tìm thấy họ.

Trùng Khánh

Các học viên ở khu Khai Châu thuộc Trùng Khánh đã bị quan chức chính quyền sách nhiễu từ tháng 9 năm 2020. Chính quyền đã tìm kiếm các học viên và khi tìm thấy họ thì ép họ ký vào một tuyên bố từ bỏ đức tin. Khi học viên từ chối tuân theo, chính quyền đã sách nhiễu gia đình và cố ép họ ký vào các tuyên bố thay mặt cho học viên.

Một số học viên bị lục soát nhà và các tài liệu Pháp Luân Công của họ bị tịch thu. Một số chụp ảnh các học viên trên đường nhằm sách nhiễu họ.

Tỉnh Sơn Đông

Các học viên ở trấn Côn Luân, thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông đã liên tục bị quan chức chính quyền sách nhiễu từ cuối tháng 11 năm 2020.

Hơn 20 học viên đã bị tập trung tại văn phòng chính quyền thị trấn và bị lệnh ký vào các tuyên bố từ bỏ đức tin. Các quan chức hăm doạ rằng nếu họ không ký thì họ sẽ không được đi máy bay, hoặc bị đình chỉ lương hưu hoặc công việc và giáo dục của người thân sẽ bị ảnh hưởng.

Một trong những học viên bị sách nhiễu là ông Lưu Liên Tường. Lương hưu của ông bị đình chỉ trong ba tháng. Các quan chức chính quyền thị trấn cũng ép vợ ông gây áp lực cho ông bằng cách la hét và khóc lóc.

Tỉnh Giang Tây

Ở thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, cảnh sát ở khu Quảng Phong đã tích cực thực thi chiến dịch “Xoá sổ”, dùng mọi cách để ép các học viên ký vào các tuyên bố từ bỏ từ tháng 9 năm 2020.

Ngày 8 tháng 12 năm 2020, bà Chu Cúc Tiên đã bị sách nhiễu và bị đưa đến Sở Công an Khu Quảng Phong. Không rõ là bà bị giữ ở đó bao lâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/16/416568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/24/190068.html

Đăng ngày 05-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share