Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2020] Theo thông tin do website Minh Huệ tổng hợp, 74 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh vẫn bị giam giữ vì đức tin của họ kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, vô số người đã bị thu hút bởi những nguyên lý sâu sắc và lợi ích sức khỏe của pháp môn tu luyện. Lo sợ môn tu luyện ngày càng phổ biến rộng rãi, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch toàn quốc chống lại môn tu luyện 21 năm về trước. Kể từ đó, hàng chục nghìn học viên đã bị bắt, bỏ tù, tra tấn, cưỡng bức lao động, và thậm chí là bị mổ cướp nội tạng.

Một trong số các học viên bị giam ở ngoài tỉnh, trong khi những người còn lại bị giam trong sáu nhà tù khác nhau và bốn trại tạm giam khác nhau trên khắp tỉnh Liêu Ninh. Dưới đây là danh sách tên các học viên vẫn đang bị giam giữ trong các nhà tù và trại tạm giam. Chúng tôi kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với những học viên này và giúp đỡ giải cứu họ.

Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh (36)

Bà Từ Mĩ Hoa, Trần Á Châu,Trâu Huy, Trâu Huy, Vương Phượng Quân,Vương Vệ Chân,Trương Hà,Từ Quế Lan,Trương Tĩnh,Lý Túc Hoa,Thịnh Kiệt,Trọng Thục Quyên, Phương Phương, Lâm Cảnh Bình, Thì Ninh Dao ,Chiến Thục Hoa,Tào Nga,Lai Quế Phương, Cốc Tú Hoa, Trương Tam Mạn, Đàm Xuân Vinh, Vu Xuân Hương, Vương Lệ Quả, Tôn Bảo Anh,Liệu Kiệt, rương Quế Mẫn, Hồ Chí Cầm, Chu Hải Yến, Lý Cương, Trương Á Lệ, Trần Quế Vinh, Trình Ngọc Vinh, Tưởng Liên Hương, Hứa Lệ, Vương Tố Miên, Dương Lệ Hoa, Hàn Tuyết Tùng.

Nhà tù số 1 Thẩm Dương (4)

Ông Vương Sấm, Tôn Tuấn, Khương Thế Lâm, Chu Hưng.

Nhà tù Đông Lăng thành phố Thẩm Dương (4)

Ông Trương Thụ Đức, Guo Shuchun, Vương Zhao, Hàn Kiến Hải.

Nhà tù Khê Hồ thành phố Bản Khê (2)

Ông Lý Thiên Học, Lưu Hi Vĩnh.

Nhà tù thành phố Đại Liên (1)

Ông Lưu Nhân Thu.

Nhà tù nữ Thạch Gia Trang tại tỉnh Hà Bắc (1)

Bà Lưu Hà (ở độ tuổi 60).

trại tạm giam thành phố Đại Liên (21)

Bà Vu Anh Hoa, Từ Lê Minh, Tôn Quế Phương, Phan Học Minh (63 tuổi), Lưu Hà (độ tuổi 50), Phó Lệ Hoa, Vương Chi Thanh, Hà Vĩnh Cầm, Lý Dĩnh, Lưu Hiểu Hồng, Trương Thúy, Diệp Thanh Li, Ngưu Tư Tĩnh, Quách Bội Lộ, Trương Bảo Linh, Khương Thục Ba, Từ Mĩ Vân, Tôn Ái Lan, Tùng Hà, Chu Diễm Ba, Nhâm Hải Phi.

trại tạm giam Phổ Lan Điếm tại Đại Liên (2)

Ông Cố Diên Khánh, Trương Khánh Đào.

trại tạm giam Ngõa Phòng Điếm tại Đại Liên (2)

Bà Lý Tân Bình, Từ Minh Hoa.

trại tạm giam quận Khai Phát tại Đại Liên

Khúc Hoa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/23/73416904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/27/189023.html

Đăng ngày 07-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share