[MINH HUỆ 28-7-2006] Bác sĩ Francis Delmonico, giám đốc của Hội quốc tế “các vấn đề y tế trong việc cấy nội tạng” nói rằng Hội ưu tư về các cáo trạng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang cắt lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông ta nói rằng ông ta đã đưa sự vụ lo lắng của các học viên Pháp Luân Công này đến Tổ chức Sức khoẻ Thế giới (WHO).

Thể theo một báo cáo của đài truyền thanh “Âm thanh Hy vọng” ngày 27 tháng bảy, bác sĩ Delmonico là một y sĩ giải phẫu nội tạng tại Y viện Tổng hoát Massachusetts. Ông là một thành viên của Hội đồng Đạo đức và Kinh tế tại Hội nghị Thế giới cấy nội tạng. Trong một buổi phỏng vấn ngày 26 tháng bảy, bác sĩ Delmonico nhấn mạnh rằng các việc cấy nội tạng phải được thực hành với sự cho phép của người tặng (nội tạng). Ông nói rằng đó là chính sách của Hội đoàn và nó cũng là luật lệ mà người ta phải theo vì chúng ta cùng sống trên quả địa cầu này.

Ông nói Hội đoàn đã truyền đi sự ưu tư của họ về vấn đề cắt lấy nội tạng tại Trung Quốc đến Tổ chức Sức khoẻ Thế giới (WHO). Và Tổ chức Sức khoẻ Thế giới cũng đã nhận được đầy đủ tin tức. Ông nói rằng Tổ chức Sức khoẻ Thế giới (WHO) sẽ là tổ chức chính nhất mà sẽ thực hiện sự điều tra, nhưng ngày giờ mà sự điều tra bắt đầu là chưa định.

Bác sĩ Delmonico đặc biệt nhấn mạnh rằng chính sách của tổ chức là rất rõ ràng. Trong tháng sáu 2006, tổ chức đã phát hành một bố cáo công chúng mạnh mẽ khiển trách Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho phép cắt lấy nội tạng của những tội phạm tử hình.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/28/134198.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/8/2/76258.html

Đăng ngày: 14-8-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share