Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2021] Vào ngày 9 tháng 12 năm 2020, một phụ nữ 78 tuổi ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh bị báo chính quyền vì nói với người dân trên phố về cuộc bức hại tín ngưỡng của bà – Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khi đến đồn công an, một nhóm cảnh sát đã mắng bà Từ Thục Trân rằng: “Chính phủ đã cấm Pháp Luân Công mà sao bà vẫn còn tập nó. Với những người giống bà, chúng tôi sẽ đình chỉnh lương hưu để chỉnh đốn các vị!”

Bà Từ không sợ hãi trước lời đe dọa đó, bà nói: “Các anh với tư cách là những người thực thi pháp luật, lẽ ra nên bảo vệ và phục vụ nhân nhân. Sao anh dám nói với tôi bằng thái độ như vậy? Tôi không làm bất cứ điều gì phạm pháp. Tôi không biết có luật nào ở Trung Quốc nói Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật. Không phải nhà nước không cho luyện, mà chỉ là quyết định cá nhân của một mình Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc)“.

Tất cả cảnh sát đều im bặt. Bà Từ nói tiếp: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm qua và tôi luôn có được sức khỏe tốt. Vài năm trước, tôi bị đột quỵ và tôi đã phục hồi chỉ nhờ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Chẳng phải quá thần kỳ sao? Làm sao tôi lại có thể ngừng luyện một môn công pháp tốt như vậy? Các vị nói treo tiền lương của tôi, đó là tiền tôi tự mình làm việc chăm chỉ mà kiếm được. Đó là tiền của tôi, các vị nói đình chỉ là đình chỉ được sao? Đó là hành vi vi phạm pháp luật”.

Không cảnh sát nào lên tiếng phản bác bà Từ. Sau khi giữ bà trong đồn công an sáu tiếng, họ đã thả bà vào khoảng 4 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/8/418265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/11/189858.html

Đăng ngày 20-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share