Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 15-01-2021] Tu luyện của đệ tử Đại Pháp là tu luyện Chính Pháp. Chúng ta biết rằng, hiện nay đang hướng đến thời kỳ quá độ của Pháp Chính Nhân Gian.

Tổng thống Trump khởi xướng quay về truyền thống, tín ngưỡng Thần, đả kích chủ nghĩa cộng sản, bốn năm nay chịu đựng sự tấn công của tà ác mà không hề hối tiếc, đặc biệt trong bầu cử lần này, tà ác càng rắp tâm hãm hại ông một cách trắng trợn, nhưng ông ấy vẫn kiên định bước trên con đường mà Thần chỉ đạo. Tôi hiểu rằng đây là mở màn cho Pháp Chính Nhân Gian, Tổng thống Trump là người được Thần chọn, tà ác đang chống chọi trong giãy chết. Không ai có thể ngăn nổi đâu.

Ngày 6 tháng 1, Tổng thống Trump không thể thông qua chứng nhận của Quốc hội, tôi cảm thấy thất vọng bất bình, có chút mờ mịt, tâm bị tác động không thể tĩnh lại học Pháp. Sau đó tôi ngộ rằng, mình đã xem trọng được mất ở thế gian, cho dù là bên ngoài của Tổng thống Trump biểu hiện ra thành công cũng vậy, thất bại cũng vậy, bởi vì ông ấy đang bước đi trên con đường chính Đạo, mình nên phát chính niệm thanh lý tà ác, ủng hộ ông ấy, chứ không nên chấp trước vào được mất nơi thế gian, tất cả là do Sư phụ an bài, mỗi một sự kiện đều có mục đích của nó, và cuối cùng sẽ là tốt nhất.

Tại sao cánh tả có thể khởi tà ác như vậy, vì ma đỏ thao khống phía sau nó, các đệ tử Đại Pháp phải gia tăng lực độ to lớn phát chính niệm thanh trừ ma đỏ, giúp con người thoát khỏi sự kiểm soát của tà ác. Suy cho cùng, các đệ tử Đại Pháp dẫn dắt chúng sinh cùng bước qua lần “tổng tuyển cử” này.

Cũng một đôi lời: bất mê bất hoặc, không để Sư phụ thêm phiền

Khi mới bắt đầu phát chính niệm cho bầu cử Mỹ, tôi không biết phát như thế nào, nên chia sẻ điều này với đồng tu. Một vị đồng tu nói: “Tiêu diệt ma đỏ cộng sản.” Tôi nghe mà cảm thấy thật đơn giản, chuyên chú, và có năng lượng. Một hôm trong khi phát chính niệm, tôi nghĩ: Tình hình nước Mỹ thật phức tạp, thật loạn. Lúc này trong não tôi xuất hiện Pháp của Sư phụ:

“Nhĩ yếu tha yếu — Khả bi khả tiếu
Pháp Chủ chính khung — Hà vật khả đào” (Khán hảo, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Kẻ đòi cái này người đòi cái kia, thật đáng thương mà cũng thật đáng cười
Bậc Pháp Chủ đang chính lại đại khung, không vật gì có thể chạy trốn khỏi” (Hãy Nhìn Cho Kỹ)

Trong não tôi lập tức thanh tỉnh, tập trung niệm lực, bản thân cố gắng hết sức có thể, làm những điều chúng ta nên làm: “Tiêu diệt ma đỏ cộng sản”.

Đây là một chút nhận thức cá nhân trong giai đoạn hiện tại, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/15/418568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/16/189944.html

Đăng ngày 16-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share