[MINH HUỆ 01-01-2020]

Các đệ tử Đại Pháp tại khắp các tỉnh thành ở Trung Quốc Đại Lục chúc mừng năm mới Sư tôn

Các đệ tử Đại Pháp cùng người thân bạn bè và những người dân minh chân tướng ở các tỉnh thành khắp Trung Quốc Đại Lục chúc mừng năm mới Sư tôn!

Trung Quốc Đại lục (20), giới may mặc Đại lục; giới ăn uống Đại lục; giới tài chính kế toán Đại lục; giới tài chính kế toán vùng Đông Bắc; đại học tài chính kế toán vùng Đông Bắc; các đệ tử Đại Pháp trong tù; huyện Định Hưng, thành phố Bảo Định, Hà Bắc; vùng Đông Bắc.

Nhóm học Pháp: Trung Quốc Đại lục (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-30条–417915.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share