[MINH HUỆ 01-01-2020]

Các đệ tử Đại Pháp tại khắp các tỉnh thành ở Trung Quốc Đại Lục, địa khu Bắc Mỹ chúc mừng năm mới Sư tôn

Các đệ tử Đại Pháp cùng người thân bạn bè và những người dân minh chân tướng ở các tỉnh thành khắp Trung Quốc Đại Lục, địa khu Bắc Mỹ chúc mừng năm mới Sư tôn!

Trung Quốc Đại lục (20); Đông Bắc; Nông trường 854, khu Nghinh Xuân, tỉnh Hắc Long Giang; huyện Trung Giang, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên; đội giải đáp thắc mắc diễn đàn Thiên Địa Hành; nhóm giảng Chân tướng qua thư; quận Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh; nhóm giảng Chân tướng qua điện thoại; thành phố Châu Bình, tỉnh Sơn Đông; quận Tân Tân, thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên.

Nhóm học Pháp: Trung Quốc Đại lục (3) ; quận Sơn Hải Quan, thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc; địa khu Bắc Mỹ; đường Tây Ngân Hà, Lang Phường, Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-35条–417914.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share