[MINH HUỆ 01-01-2020]

 

Các đệ tử Đại Pháp tại khắp các tỉnh thành ở Trung Quốc Đại Lục chúc mừng năm mới Sư tôn

Các đệ tử Đại Pháp cùng người thân bạn bè và những người dân minh chân tướng ở các tỉnh thành khắp Trung Quốc Đại Lục chúc mừng năm mới Sư tôn!

Trung Quốc Đại lục (18); viện Khoa học Trung Quốc; nhóm giảng chân tướng qua mạng Đại lục; Trầm Bắc tân khu, Thẩm Dương, Liêu Ninh; nhóm giảng chân tướng; nhóm đệ tử Đại Pháp còn đang lưu lạc.

Nhóm học Pháp: Trung Quốc Đại lục (3); nhóm học Pháp qua mạng hải ngoại; nhóm học Pháp “Toàn cầu doanh cứu”.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-28条–417918.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share