[MINH HUỆ 01-01-2021]   Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Trung Quốc Đại lục (22); người dân biết chân tướng ở Đại lục (2); gia tộc họ Thời; ngành hàng không; Trầm Bắc, Thầm Dương, Liêu Ninh; nhóm phản bức hại hải ngoại; huyện Cao Đường, Liêu Thành, Sơn Đông; điểm sản xuất tài liệu; Bình Sơn, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; giới kinh tế tài chính.

Nhóm học Pháp: Trung Quốc Đại lục (6).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-33条–417920.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share