[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở tỉnh Hắc Long Giang tại Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tỉnh Hắc Long Giang; thành phố Kê Tây (2); thành phố Hổ Lâm, Kê Tây; thành phố Giai Mộc Tư (9), thành phố Hải Lâm (3), Mẫu Đơn Giang; thành phố Phủ Viễn, Giai Mộc Tư; thành phố Mẫu Đơn Giang; tổ giảng chân tướng thành phố Kê Tây; huyện Kê Đông (3), thành phố Kê Tây; huyện Bột Lợi, thành phố Thất Đài Hà; quận Tân Lâm, thành phố Đại Hưng An Lĩnh; huyện Hoa Nam, thành phố Giai Mộc Tư; huyện Hoa Xuyên (2), thành phố Giai Mộc Tư; huyện Thang Nguyên, thành phố Giai Mộc Tư; giám đốc thị trường tỉnh Hắc Long Giang; huyện Lan Tây, thành phố Tuy Hóa;

Nhóm học Pháp: Tỉnh Hắc Long Giang; quận Kê Quang, thành phố Kê Tây; thành phố Mật Sơn, Kê Tây;  thành phố Giai Mộc Tư; huyện Thang Nguyên, thành phố Giai Mộc Tư.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-38条–417928.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share