[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân (14), Cát Lâm, khu Long Đàm, Diên Biên (5), Thông Hóa, Bạch Sơn, Hoài An, Thư An, Bạch Thành, Tùng Nguyên (3), Diên Cát (3), Tứ Bình (4), Nam Kinh, Tuyền Sơn, Thường Châu, Từ Châu cùng đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-41条–417929.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share