[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Mẫu Đơn Giang (5), Hắc Long Giang, Trường Sa (5), Hành Dương (8), Thiệu Dương (2), Y Xuân (2), Bảo Thanh, Hoài Hóa, Hạc Cương, Ích Dương, Trường Xuân, Gia Hòa (2), Hoài Hóa, Tương Tây, Tương Đàm, Sâm Châu, Lâu Để, Nhạc Dương , Thiệu Đông (2) cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Trung Quốc Đại Lục.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-38条–417928.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share