[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Cam Túc, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Lan Châu (5), khu Việt Tú, Sán Đầu, Triệu Khánh, khu Đông Hoàn, Lâm Hạ, Thạch Sơn, Châu Hải (5), Quế Lâm, Quý Châu, Quý Dương, Định Tây, Tất Tiết, Tuân Nghĩa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/甘肃、广东、广西、贵州大陆大法弟子恭祝师尊新年好-35条–417947.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share