[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang, thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/哈尔滨大法弟子恭祝师尊新年好-31条–417397.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share