[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Quảng Đông thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Sán Đầu, Giang Môn (9), Thẩm Quyến, Mai Châu (2), Châu Hải, Mậu Danh, Phật Sơn,Dương Giang (2) cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Quảng Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/广东大法弟子恭祝师尊新年好-19条–417402.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share