[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Sơn Đông thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thái An (2), Tri Bác (2), Yên Đài (5), Tảo Trang (2), Liêu Thành, Lâm Thanh, Uy Hải (6) cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/山东大法弟子恭祝师尊新年好-22条–417400.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share