[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Sơn Tây thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thái Nguyên (5), Dương Tuyền (15), Bình Định Khương (2), cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Sơn Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/山西大法弟子恭祝师尊新年好-18条–417401.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share