[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Tứ Xuyên thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Đạt Châu (5), Nam Sung (20), Ba Trung (2), Nam Giang (3), Lương Sơn Châu, cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Tứ Xuyên.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/四川大法弟子恭祝师尊新年好-19条–417398.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share