[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Bảo Định tỉnh Hà Bắc thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/保定大法弟子恭祝师尊新年好-22条–417394.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share