[MINH HUỆ 1-8-2010] Ngày 30 tháng 7 năm 2009, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Robert Menendez từ New Jersey viết lá thư sau đây cho Đại sứ  Trung Quốc Chu Văn Trọng, lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính phủ Trung Quốc trên 10 năm qua và kêu gọi trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công.

Robert Menendez
New Jersey
Quốc Hội Hoa Kỳ
Ngày 30 tháng 7 năm 2009

Kính thưa Đại sứ Chu,

Tháng 7 này sẽ đánh dấu 10 năm bức hại Pháp Luân Công của chính phủ Trung Quốc. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã gây cho các học viên những tổn thất về tinh thần và thể chất nghiêm trọng và gây cho gia đình họ vô số cảm xúc đau đớn. Việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc càng nhấn mạnh sự cần thiết phải có áp lực lớn hơn từ quốc tế đối với chính phủ Trung Quốc để khiến họ phải cho tất cả các công dân của mình quyền tự do tín ngưỡng theo cách mà họ chọn, thể theo Tuyên bố nhân quyền quốc tế.

Trung Quốc đã thể hiện một thành tích nhân quyền kém cỏi trên khắp thế giới. Cho dù đó là Sudan, Tây Tạng hoặc ngay trong phạm vi lãnh thổ của mình, chính phủ Trung Quốc cần cho thấy một sự tôn trọng  nhân quyền cá nhân lớn hơn nếu nó muốn được thế giới kính trọng. Tôi đã nghe từ một số các công dân của địa hạt tôi tại New Jersey nói rằng việc đối xử tàn tệ với các học viên Pháp Luân Công vẫn còn tiếp diễn. Con số chính xác các thành viên Pháp Luân Công đã bị giết chết dưới tay chính phủ Trung quốc trong lúc bị giam cầm, cho dù ;à do bị tra tấn, ngược đãi  hay bỏ mặc, là chưa  rõ ràng, nhưng cho dù là bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể chấp nhận được.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công này là một điều sỉ nhục cho nhân loại, và tôi nhất thiết tin rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ có  tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa chống lại việc  tước bỏ quyền tự do tín ngưỡng của công dân Trung Quốc. Tôi kêu gọi sự trợ giúp của ngài để  bạn bè và thân quyến của những công dân trong vùng địa hạt của tôi mà đang bị giam tại các nhà tù Trung Quốc vì các lý do tôn giáo được trả tự do, và kêu gọi một sức ép lớn hơn nữa đối với  chính phủ Trung Quốc để nó phải thay đổi các chính sách quốc tế và quốc nội của nó  về bảo vệ nhân quyền.

Trân trọng

ROBERT MENENDEZ

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/1/205711.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/8/10/109933.html
Đăng ngày 18-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share