Trận bão Katrina đã gây thiệt hại nặng nề cho các bang phía nam, Mississippi và Louisiana, đặc biệt là ở thành phố New Orleans. Nó đã phá huỷ hàng triệu gia đình và cướp đi hàng nghìn sinh mạng. Người ta đánh giá nó là một cơn bão gây chết người nhiều nhất ở Mỹ trong một trăm năm qua.

Tôi đã lên website Pháp Luân Dafa để tìm các trang nhóm cộng đồng luyện tập Pháp Luân Công ở hai bang này. Tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng không có một trang nhóm cộng đồng luyện tập Pháp Luân Công nào ở New Orleans, trung tâm tấn công của cơn bão Katrina.

Những trang – websites Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ: http://www.falundafa.org/eng/local.htm

Sau đó tôi lên mạng lưới Minh Huệ – Minghui.org/Clearwisdom.net để tìm kiếm các hoạt động giảng rõ sự thật ở New Orleans. Đây là những gì tôi tìm thấy: Sau khi Thị trưởng của New Orleans tuyên bố ngày 17-7-2001 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp [1], các học viên Pháp Luân Công đã hoàn toàn quên những người dân ở thành phố New Orleans. Trong năm 2001 và 2003, các học viên Pháp Luân Công đã đến New Orleans một lần để giảng rõ sự thật về cuộc khủng bố của Trung Cộng [2][3]. Có thể các học viên đã giảng sự thật ở New Orleans hơn một hai lần nhưng sự kiện đó đã không được báo cáo lên mạng lưới Minh Huệ – Minghui.org/Clearwisdom.net, chỉ có như vậy thôi. Và nó vẫn không khá hơn một chút nào cả. Sau trận bão Katrina chết người này, hi vọng các học viên sống gần New Orleans sẽ nhận ra và lo âu hơn cho các chúng sinh ở New Orleans và sẽ tổ chức các chuyến đi đến đó để giảng rõ sự thật về cuộc khủng bố và thu thập các chử ký thỉnh nguyện chấm dứt khủng bố.

Trong trường hợp của bang Mississippi, nó thậm chí không được liệt kê lên bảng danh sách các trang nhóm cộng đồng luyện tập Pháp Luân Công ở Liên Bang Mỹ! Lúc đầu tôi không thể tin được vào mắt mình và băn khoăn không biết thậm chí có một bang Mississippi ở Mỹ hay không! Tôi nghĩ rằng đã có các học viên Pháp Luân Công trong mỗi tiểu bang ở Mỹ. Bây giờ thì tôi hiểu ra là không có thư thế, tôi băn khoăn không biết chúng ta đã từng tổ chức một chiến dịch thu thập chữ ký ủng hộ chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công ở đó chưa. Tương lai của người dân ở bang Mississippi sẽ như thế nào nếu chúng ta không tổ chức các chuyến đi đến đó để nói cho họ về Pháp Luân Công?

Sư Phụ giảng, “Nếu một cộng đồng dân tộc hay một quốc gia không có các đồ đệ Đại Pháp ngay bây giờ, nó sẽ mang đến cho họ vô vàn khó khăn-và đó chỉ là tổi thiểu. Vậy nên không thành vấn đề là chỉ có một ít đồ đệ Đại Pháp ở nơi đó, đó chính là niềm hi vọng của dân tộc đó.” (Từ “Giảng Pháp tại Pháp hội Metropolitan New York”)

Một vài đồng tu tin rằng thảm hoạ đó là được an bài bởi cựu thế lực để làm loảng sự chú ý của cộng đồng về chuyến đi của Hồ Cẩm Đào sang Mỹ và về cuộc thỉnh nguyện hoà bình cộng đồng của chúg ta trong chuyến đi của Hồ về việc chấm dứt khủng bố các học viên Pháp Luân Công.

Sư Phụ giảng, “[Dẫu] có chuyện gì trọng đại đến mấy xảy ra [thì] vẫn cứ như là không có gì cả, cứ bình thường mà làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm; đó chính là con đường mà chư vị đang đi hôm nay; đó chính là uy đức mà chư vị lưu lại. Con đường mà các đệ tử Đại Pháp đi, ấy chính là những gì mà hình thức tu luyện [của chư vị] quyết định rằng cần thiết phải tu thế nào; nhất quyết không được vì có những biến hoá về hình thức nơi người thường mà biến đổi theo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC 2004)

Trận bảo Katrina và tsunami ở Đông Nam Á là có điều tương đồng: Số học viên Pháp Luân Công và các hoạt động giảng rõ sự thật ở các vùng này là tương đối ít. Sư phụ chỉ xét thái độ của chúng sinh đối với Chính Pháp. Ngay khi một sinh mệnh hiểu đựợc sự thật về Pháp Luân Công và cuộc khủng bố của Chính quyền Trung Cộng lên các Đệ tử Pháp Luân Công và khi họ ký vào bản kêu gọi ủng hộ chấm dứt khủng bố, chính xác đúng là anh ta đã tự mình ký vào bản hợp đồng cuộc sống mới và tự mang đến cho mình ánh sáng, và tương lai hứa hẹn.

Trận bảo Katrina đã dạy cho tôi một bài học quan trọng. Tôi không thể nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và tổ chức chiến dịch thu thập chử ký ủng hộ khắp mọi nơi trên thế giới. Chính thực sự đó là con đường để cứu độ chúng sinh!

Tham chiếu:

[1] Proclamation of Pháp Luân Dafa Day, City of New Orleans, Louisiana -07/15/2001 http://en.minghui.org/html/articles/2001/7/16/12314.html

[2] The Daily Advertiser (Louisiana): Chinese Americans protest abuses http://en.minghui.org/html/articles/2001/7/30/12632.html

[3] “Support the Lawsuit Against Giang Trạch Dân” Car Tour Stops in Louisiana and Mississippi (Photo) http://en.minghui.org/html/articles/2004/6/3/48849.html

Bản tiếng Hán: http://zhengjian.org/zj/articles/2005/9/2/33704.html;

Bản tiếng Anh: http://pureinsight.org/pi/articles/2005/9/5/3294.html.

Share