Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2020] Hai người dân thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc gần đây đã bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Viên Minh Châu, ở độ tuổi 70 bị bắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2019 sau khi bị tố cáo vì dán áp phích về Pháp Luân Công. Bà bị giam sáu ngày và được thả vào ngày 6 tháng 8.

Chín ngày sau, vào ngày 15 tháng 8, bà Viên, bà Hà Tiểu Lan, 60 tuổi, bà Trương Tịch Hương và bà Lý (không rõ họ), đã bị bắt khi cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công. Bà Lý được thả vào tối hôm đó để chăm sóc một người nhà bị mất khả năng lao động. Bà Trương đã được thả sau 15 ngày bị giam giữ.

Cả bà Hà và bà Viên đều bị chuyển đến một trung tâm tẩy não ở Vũ Hán và gần đây đã bị Tòa án Huyện Tây Thủy kết án hai năm và một năm rưỡi tù giam.

Trong hơn 21 năm bị bức hại, bà Hà đã bị bắt bốn lần. Bà cũng thường xuyên bị sách nhiễu và bị lục soát nhà. Bà Viên đã bị bắt ba lần và bị giam giữ tổng cộng 41 ngày. Bà đã bị tống tiền tổng cộng 2.600 Nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/10/416271.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/17/188844.html

Đăng ngày 29-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share