Đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 07-11-2020]

Sư phụ giảng:

“Người tu luyện chúng ta đều biết, rằng tư tưởng con người đều có quan hệ với rất nhiều nhân tố của các không gian khác; tại các sự việc trọng đại thì nhân loại bị các sinh mệnh khác khống chế mà thực hiện xuất ra; ở [cõi] nhân loại nó biểu diễn ra như thế. Bề mặt thân xác thịt con người, thân thể hình thành hậu thiên này, thực ra không là gì cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Nếu như gặp lúc đồng tu gặp phải bức hại, ngoài việc phát chính niệm, liệu rằng chúng ta có thể giảng chân tướng cho sinh mệnh đang thao túng sự việc này ở không gian khác hay không?

Cuối tháng 5 năm ngoái, một đồng tu ở gần tôi bị cảnh sát bắt đi trong lúc giảng chân tướng, rất nhiều đồng tu đã giúp cô ấy phát chính niệm. Vào ngày nghỉ, đồng tu trong nhóm của chúng tôi cũng tập hợp nhau lại cùng phát chính niệm để cứu đồng tu.

Trong quá trình phát chính niệm, trong đầu tôi toàn những âm thanh hỗn tạp, căn bản không thể tĩnh xuống được, tôi nỗ lực để tĩnh xuống, lúc này, thiên mục nhìn thấy phía trước có một người, đang ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi, đầu ngẩng lên và có đội mũ. Người đó đánh vào tay của tôi, không cho tôi phát chính niệm. Lúc này tôi lập tức minh bạch ra, sinh mệnh này đã dùi vào sơ hở của đồng tu đang bị bắt kia, nó nghĩ rằng nó đã chiếm lý và đang giảng lý với tôi, thì ra những tạp âm xuất hiện trong đầu tôi tất cả là do nó tạo ra. Sau khi các đồng tu phát chính niệm xong, tôi liền chia sẻ lại cảnh tượng mà thiên mục của mình nhìn thấy. Đồng tu cảm thấy rằng cần phải đứng trên Pháp lý mà giảng chân tướng cho sinh mệnh này. Nhưng giảng thế nào đây? Chúng tôi không biết chút thông tin gì về đồng tu đang bị bắt kia, nhân tố tà ác dùi vào sơ hở nào chúng tôi cũng không biết.

Lúc này, có một đồng tu chợt nhớ ra lời Sư phụ giảng:

“Sự việc ‘độ nhân’ ấy, không hề tầm thường đâu. Tại sao Jesus độ nhân, làm bao việc tốt thế, [mà] các sinh mệnh trên thiên thượng lại thao túng hết thảy những chuyện ấy? Lại còn đóng đinh ông lên giá thập tự? Nhìn [bề ngoài] thì thấy là chịu tội thay con người; cớ sao Thần phải thay con người chịu tội? Chư Thần cao hơn sao không quản? Vì sao Thần không thể trực tiếp tiêu giảm tội của con người? Đó là [đạo] lý của vũ trụ trong quá khứ, hết thảy đều như thế cả. Theo tôi xét, thì đó là sự khiếm khuyết trí huệ nơi Pháp của cựu vũ trụ về phương diện này; do đó lần tới đây sẽ không như vậy nữa. Tương lai sẽ phát sinh những biến hoá rất nhiều rất to lớn; đối với chúng sinh mà nói đều là tốt đẹp, sẽ không tồn tại tà ác đến như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003)

Sau khi nghe xong, chúng tôi nhìn nhau, lúc này nhìn thấy trên bàn có một cuốn kinh văn của Sư phụ, một đồng tu lấy qua nhìn thì là bài “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”, bởi vậy chúng tôi mới cùng nhau đọc, sau khi đọc xong lại cùng nhau thảo luận.

Trong kinh văn, Sư phụ giảng:

“nếu chẳng vì chúng sinh nơi vũ trụ mà gánh nhận hết thảy, thì họ sẽ tuân theo lịch sử quá khứ mà giải thể; nếu chẳng vì con người thế gian mà gánh chịu hết thảy, thì họ sẽ không thể có cơ hội [tồn] tại trên thế gian hôm nay.” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Các đồng tu nhận thức được rằng: thời gian mà Sư phụ kéo dài ra là để cứu độ chúng sinh, thành tựu đệ tử Đại Pháp, không phải là là để cho sinh mệnh tà ác hành ác. Vì vậy chúng tôi đã nêu ra ba vấn đề với sinh mệnh đến giảng lý này:
(1) Con đường của đệ tử Đại Pháp là do Sư phụ Đại Pháp an bài, Sư phụ không an bài đệ tử Đại Pháp phải bị nhốt vào hang ổ của tà ác, ngươi bắt giữ đệ tử Đại Pháp vào trong đó, chẳng phải là ngươi đã làm đảo lộn sự an bài của Sư phụ hay sao, tội này ngươi sẽ phải hoàn trả thế nào đây?

(2) Đệ tử Đại Pháp là có sứ mệnh cứu độ chúng sinh, ngươi bắt đệ tử Đại Pháp vào hang ổ tà ác, khiến cho họ không thể hoàn thành thệ ước, tội này ngươi sẽ phải gánh chịu như thế nào đây?

(3) Bởi vì ngươi khiến cho đệ tử Đại Pháp bị bắt nhốt vào trong hang ổ tà ác, làm cho những sinh mệnh đáng ra được đắc cứu mất đi cơ hội, những con người này cùng với vô số sinh mệnh mà họ đại biểu có thể sẽ bị hủy đi mất, tội này ngươi lại sẽ gánh chịu như thế nào đây?

Tiếp sau đó các đồng tu lại cùng phát chính niệm. Lúc này thiên mục của tôi nhìn thấy sinh mệnh kia xuất hiện lại, nó đứng nghiêng bên cạnh tôi, cúi đầu ngồi trên ghế, sau đó từ bên phải tôi mà bay đi mất. Chính trong ngày chúng tôi phát chính niệm, đồng tu bị bắt giữ kia đã được về nhà.

Sư phụ giảng:

“Cựu vũ trụ có cựu [Pháp] lý của mình. Hết thảy các sinh mệnh khi chưa Chính Pháp, họ đều không thấy được bất kỳ điều gì sau Chính Pháp, họ không thấy được triển hiện chân chính của Pháp mới, bởi vì họ không xứng. Nếu như thật sự thấy được triển hiện chân chính của Pháp mới và vũ trụ mới, thì khi ấy họ đã tương đương với các sinh mệnh mới, họ sẽ tự nhiên tuân theo [đó] mà làm. Họ không thấy được là vì họ là sinh mệnh thuộc về vũ trụ quá khứ, họ không thấy được những gì không thuộc về tương lai của vũ trụ quá khứ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/7/413884.html

Đăng ngày 28-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share