Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2020] Tháng 10 và tháng 11 năm 2020 là khoảng thơi gian không dễ dàng gì đối với các học viên Pháp Luân Công ở quận Nam Ngạn, Trùng Khánh bởi các quan chức chính quyền và cảnh sát địa phương đã liên tục tìm đến và gây áp lực buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình.

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, các nhà chức trách ở Trung Quốc, bao gồm cả những người ở Trùng Khánh, đã lạm dụng Điều 300 của Luật Hình sự, quy định rằng những ai lợi dụng các tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật phải bị truy tố ở mức tối đa có thể.

Mặc dù không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hoặc gán nhãn cho môn tu luyện này là tà giáo, nhưng các nhà chức trách đã truy tố các học viên Pháp Luân Công với lý do họ vi phạm Điều 300, mặc dù việc họ tu luyện và truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công không ảnh hưởng đến bất kỳ việc thực thi pháp luật nào và họ chỉ đang thực hiện các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo Hiến pháp.

Biết rằng cố gắng buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ là vi hiến, song các sĩ quan cảnh sát Trùng Khánh và các quan chức tham gia chiến dịch gần đây nhất đã không cung cấp bất kỳ thông tin gì về tên tuổi, cấp bậc và số hiệu của họ.

Người phụ nữ bị bắt một lần và sách nhiễu bảy lần trong ba tuần

Bà Lưu Xương Tú sống ở bán đảo Dung Kiều ở quận Nam Ngạn. Bà năm nay 77 tuổi và đã nghỉ hưu tại Tập đoàn Điện lực Trường Giang Trùng Khánh. Cảnh sát đã bắt bà vào ngày 21 tháng 10 năm 2020, trong khi bà đang nói với người khác vì sao cuộc bức hại Pháp Luân Công lại là sai trái. Bà được thả 11 giờ sau đó.

Ngày hôm sau, hai nhân viên cộng đồng địa phương đến nhà bà Lưu vào buổi sáng và một lần nữa vào buổi tối nhưng bà Lưu đã từ chối hợp tác với họ.

Một sĩ quan và một quan chức chính quyền địa phương lại kéo đến nhà bà Lưu vào ngày 3 tháng 11 và quan sát xung quanh. Ba ngày sau, hai người này lại đến nhưng bà không có nhà. Họ lại đến lần nữa vào ngày 10 tháng 11 khi bà đang chuẩn bị bữa trưa. Bà đã từ chối đi cùng họ đến đồn công an. Hai ngày sau, hai người này lại tiếp tục đến gặp bà nhưng bà không có nhà.

Vào sáng ngày 13 tháng 11, bảy sĩ quan và quan chức chính quyền địa phương đã đột nhập vào nhà của bà Lưu. Họ tuyên bố rằng họ chỉ muốn gặp bà. Bà cảnh báo họ rằng việc họ cố ép bà từ bỏ việc tu luyện là vi hiến và rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là quyền của bà.

Một trường hợp sách nhiễu khác diễn ra vào ngày 6 tháng 11 năm 2020 tại nhà của hai học viên Trương Hiểu Lâm và Trương Phàm. Cảnh sát trưởng Đồn Công an Đồng Nguyên Cục và bốn quan chức địa phương đã cố gắng ép hai người họ ký tên vào năm bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Một quan chức đã ghi lại quá trình này bằng điện thoại di động. Hai học viên đã từ chối ký vào bản tuyên bố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/29/415757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/11/188724.html

Đăng ngày 23-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share