Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2020] Bốn cư dân ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây mới bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bốn học viên này đã bị Tòa án quận Kim Thái xét xử ngày 9 tháng 10 năm 2020 và bị kết án vào ngày 9 tháng 11.

Cụ Lý Mẫn Phương, 81 tuổi, bị kết án 5 năm tù và bị phạt 5000 Nhân dân tệ.

Bà Vương Cúc Hương, 39 tuổi, và bà Cao Tiểu Vĩ, 50 tuổi, cùng bị kết án 4 năm tù và bị phạt 4000 Nhân dân tệ.

Bà Trần Đức Phương, 65 tuổi, bị kết án 3 năm và bị phạt 3000 Nhân dân tệ.

Bà Vương và bà Cao bị bắt ngày 21 tháng 11 năm 2018 trong khi bà Lý và bà Trần bị bắt ngày 29 tháng 11 năm 2018. Tất cả những học viên này đã bị đưa đến các lớp tẩy não được tổ chức ở Khách sạn Lăng Vân.

Bà Lý được bảo lãnh tại ngoại ngày 2 tháng 2 năm 2019. Viện kiểm sát quận Kim Thái đã đặt bà dưới sự quản thúc tại gia ngày 10 tháng 8 năm 2019.

Bà Vương, bà Trần và bà Cao đều đã bị trói vào ghế kim loại ở trung tâm tẩy não tương ứng trong 15, 16 và 18 ngày. Kết quả là phần mông của bà Cao đã bị mưng mủ.

Bà Vương bị giam giữ hình sự vào ngày 5 tháng 12 năm 2018 và bị chuyển đến Trại giam số 2 Bảo Kê. Việc bắt giam bà được phê duyệt ngày 15 tháng 1 năm 2019.

Bà Cao và bà Trần sau đó cũng đã bị chuyển đến Trại giam số 2 Bảo Kê.

Bốn học viên này đã nhận được thông báo khởi tố của Tòa án quận Kim Thái vào ngày 5 tháng 3 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/24/415511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/29/188488.html

Đăng ngày 23-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share