Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2020] Từ tháng 7 năm 2020, Ủy ban Chính trị Pháp Luật (UBCTPL) huyện Kỳ Đông đã tiến hành chiến dịch “Xóa sổ” mới trên toàn quốc để nhắm tới tất cả học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính phủ với nỗ lực buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình.

Gần đây nhất vào một ngày của tháng 11 năm 2020, vụ phối hợp sách nhiễu nhiều học viên đã diễn ra cùng một thời điểm. Cảnh sát và các quan chức thôn đã xông vào nhà của các học viên, chụp hình mọi nơi và sau đó nỗ lực cưỡng chế họ ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Ông Đường Bình Sinh nói với các quan chức: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công để duy trì bản thân được khỏe mạnh và cân bằng. Tôi không làm điều gì xấu và chỉ muốn trở thành người tốt. Các anh có muốn biến người tốt thành người xấu không? Tôi không ký vào tuyên bố và các anh không thể chụp hình mà không được tôi cho phép.”

Bà Đàm Thúy Tú làm việc bên ngoài thị trấn đã nhận được một cuộc điện thoại từ thôn mình ở, họ hỏi: “Bà vẫn tu luyện Pháp Luân Công phải không?”

“Tất nhiên rồi! Tại sao tôi phải dừng tu luyện? Pháp Luân Công thật là tuyệt vời.”

Quan chức hỏi: “Bà có thể trở về nhà không?” Nhưng bà Đàm từ chối.

Vào tối cùng ngày một số cảnh sát đã xông vào cửa hàng của bà Chu Hoa Lệ trong khi bà đang ra ngoài. Cảnh sát gọi cho bà Chu và hỏi bà có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Bà Chu nói rằng không gì có thể ngăn cản bà thực hành theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Công để trở thành người tốt. Sau đó cảnh sát yêu cầu bà tới cửa hàng để chụp hình. Sau khi bà Chu từ chối, cảnh sát nỗ lực chụp hình nhân viên của bà nhưng họ cũng từ chối.

Hai ngày sau, ba đặc vụ của UBCTPL tới nhà của bà Giang Mỹ Anh. Ngay sau khi vào nhà họ chụp rất nhiều ảnh của bà.

Bà Giang nói: “Các anh không thể chụp hình tôi!” Họ cũng yêu cầu bà Giang ký vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công nhưng bà từ chối.

Họ giận giữ nói: “Đi thôi. Còn phải gặp chín học viên nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/21/415397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/8/188663.html

Đăng ngày 18-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share