Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2020] Gần đây 13 cư dân ở huyện Vi Trường, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lưu Chí Phong bị kết án sáu năm tù và 10.000 nhân dân tệ tiền phạt; Ông Vương Quảng Học bị kết án năm năm tù và 10.000 nhân dân tệ tiền phạt; Ông Vương Vĩnh Hưng và ông Vương Hải Cần cùng bị kết án bốn năm tù và 10.000 nhân dân tệ tiền phạt; Ông Trần Hải Đông, bà Vương Tố Phương và bà Đỗ Quế Lan đều bị kết án một năm tám tháng tù và 5.000 nhân dân tệ tiền phạt; Bà Cát Tố Phân bị kết án một năm sáu tháng tù giam và 5.000 nhân dân tệ tiền phạt; Bà Lý Diễm Hoa bị kết án một năm ba tháng tù giam cùng hai năm quản chế và 5.000 nhân dân tệ tiền Phạt; Bà Lưu Lệ Na, bà Vương Hải Băng, bà Thang Phương Hiệp và bà Lưu Phương Hiệp đều bị kết án một năm hai tháng tù giam cùng với hai năm quản chế và 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ngày 13 tháng 7 năm 2019, 13 học viên bị bắt giữ trong khi đang học các bài giảng của Pháp Luân Công cùng nhau. Ngày hôm sau, cảnh sát lục soát nhà của hầu hết nhà của các học viên và tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính cùng với máy in của họ.

Mặc dù tháng 11 năm 2019, Viện kiểm sát huyện Loan Bình đã trả lại hồ sơ vụ án của các học viên cho cảnh sát vì thiếu bằng chứng, nhưng cảnh sát từ chối trả tự do cho họ và sau đó một tháng cảnh sát lại trình vụ án của họ một lần nữa. Ngày 19 tháng 1 năm 2020, công tố viên truy tố các học viên và chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Tòa án huyện Loan Bình.

Ngày 28 tháng 9 năm 2020, các học viên bị đưa ra xét xử và họ đã bị kết án vào khoảng ngày 30 tháng 10 năm 2020.

Bài liên quan:

Công tố viên Hà Bắc đe dọa sẽ kết án các học viên Pháp Luân Công mặc cho các luật sư cố gắng bảo vệ họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/23/415464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/28/188474.html

Đăng ngày 09-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share