Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2020] Theo dự kiến, vào ngày 20 tháng 10 năm 2020, bà Tôn Diễm Chi, 74 tuổi, ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh sẽ bị đưa ra xét xử vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tâm thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, bà Tôn bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Dù bà đã được thả vào đêm hôm đó, nhưng đến ngày 4 tháng 2, cảnh sát đã quay lại và lục soát nhà bà. Họ cố tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà Tôn nhưng đã nhượng bộ trước sự phản kháng của bà. Sau đó, các cảnh sát quay sang lấy tạp chí Pháp Luân Công của bà.

Vào ngày 10 tháng 6, bà Tôn bị triệu tập đến đồn công an. Tại đồn, bà đã kêu gọi các cảnh sát không đàn áp Pháp Luân Công theo lệnh của chính quyền cộng sản.

Gần đây Tòa án Đông Châu đã thông báo cho bà Tôn về ngày tháng diễn ra phiên tòa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/12/抚顺七旬老太孙艳芝被构陷-面临非法开庭-413688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/17/187857.html

Đăng ngày 24-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share