Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2020] 4 học viên Pháp Luân Công ở huyện Thương, tỉnh Hà Bắc đã bị sách nhiễu vì đức tin của họ vào tháng 9 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các nhân viên ở thôn Sử Giá ở thị trấn Đại Quan Sảnh đã đến nhà của bà Trương Tú Hoa vào ngày 20 tháng 9 năm 2020 và hỏi quan điểm của bà về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Bà Trương đã nói về sự tham nhũng của ĐCSTQ, cũng như những lợi ích mà bà đã nhận được khi tu luyện Pháp Luân Công.

Không thể bác bỏ câu trả lời của bà Trương, các nhân viên này sau đó đã quay sang chồng bà và hỏi ông về những lợi ích mà bà nhận được khi tu luyện Pháp Luân Công. Trước khi ông trả lời câu hỏi của họ, các nhân viên này đã bôi nhọ Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Chồng của bà Trương nói rằng ông chưa bao giờ nghe được những điều vu khống như họ nói, nhưng ông biết rằng bà Trương sẽ bị liệt và nằm liệt giường trong một thời gian dài nếu bà không tu luyện Pháp Luân Công. Ông hỏi tên tuổi của các nhân viên này và họ từ đâu đến. Họ đã bỏ đi mà không trả lời câu hỏi của ông.

Các nhân viên này sau đó đã đến nhà bà Trương Triệu Nghênh, một học viên khác ở cùng thôn và hỏi bà những câu hỏi tương tự.

Bà Trương Triệu Nghênh nói rằng bà không hy vọng gì vào ĐCSTQ. Trải qua thời kỳ Đại nhảy vọt (1958-1962), bà biết quá rõ cái cách ĐCSTQ sử dụng lời nói dối cho các mục đích chính trị của mình. Bà đưa ra một ví dụ về cách ĐCSTQ đã phóng đại sản lượng cây trồng trong thời kỳ Đại nhảy vọt: mọi người được hướng dẫn bỏ tất cả các loại không phải ngũ cốc vào túi trong thời gian thu hoạch và sau đó tuyên bố sản lượng cao phi thường (với mức 360 tấn/mẫu) trong khi sản lượng lúa mì trung bình chỉ đạt khoảng 2,4 tấn/mẫu trong năm 2010-2011 ở Trung Quốc.

Bà nói cuộc bức hại Pháp Luân Công cũng dựa trên sự dối trá của ĐCSTQ. Bà nói về việc bà đã được hưởng lợi như thế nào khi tu luyện Pháp Luân Công và lòng biết ơn của bà đối với Nhà sáng lập. Các nhân viên này đã im lặng và bỏ đi một lúc sau đó.

Vào ngày hôm sau, Sử Khôn Phong, một trong những nhân viên đã sách nhiễu 2 học viên, trở về nhà của họ và đưa cho cả hai 4 cuốn sách phỉ báng Pháp Luân Công.

Anh ta cũng yêu cầu hai học viên phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công nhưng họ đã từ chối.

Tại thôn Tảo Lâm, thị trấn Đại Quan Sảnh, các nhân viên đã đến nhà của bà Dương Tú Vân để sách nhiễu bà. Vì bà Dương không có nhà, các nhân viên này đã đến nhà của con dâu bà để yêu cầu họ tác động để bà phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Các nhân viên ở thôn Vương Hội Đầu, thị trấn Đỗ Sinh cũng đã tìm cách sách nhiễu ông Lý Phúc Hành vào đầu tháng 9. Vì ông cũng không có nhà, họ đã quấy rầy con gái ông qua điện thoại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/25/412250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/9/187750.html

Đăng ngày 14-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share